Strona główna Wypowiedzi Gdzie podpisano listy intencyjne w sprawie pregazyfikacji?

Gdzie podpisano listy intencyjne w sprawie pregazyfikacji?

Gdzie podpisano listy intencyjne w sprawie pregazyfikacji?

Janusz Kowalski

Poseł
Suwerenna Polska

W województwach mazowieckim i podlaskim podpisano już kilkadziesiąt listów intencyjnych w sprawie pregazyfikacji, aby w mniejszych miejscowościach, które nie mają dostępu do sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego miały dostęp do surowca.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

W odpowiedzi na interpelację poselską nr 5135 dostępną online czytamy:

(…) Spółka (Polska Spółka Gazownictwa – przyp. autora) rozpoczęła cykl spotkań z gminami z północno-wschodniej Polski w sprawie gazyfikacji regionu. (…)Pierwsze spotkanie odbyło się 1 sierpnia br. (2016 – przyp. autora), w którym uczestniczył wicewojewoda podlaski, samorządowcy z Podlasia, a także parlamentarzyści z województwa podlaskiego. W wyniku spotkania podpisane zostały z gminami, które wyraziły wolę, Listy intencyjne jako forma współpracy mającej na celu realizację szeregu działań w ramach gazyfikacji obszaru północno-wschodniej Polski.

Według informacji na oficjalnej stronie internetowej spółki PSG firma przedstawiła możliwość przyłączenia do sieci 225 gminom z trzech województw (podlaskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego). Spotkania w tej sprawie odbyły się w sierpniu (Białystok, właśnie tego spotkania dotyczy powyższa interpelacja), wrześniu (Olsztyn) i październiku (Warszawa). Do dnia 27 października 2016 r. listy intencyjne w tej sprawie podpisało 60 gmin.

W związku z powyższym wypowiedź należy uznać za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!