Strona główna Wypowiedzi Hodowla świń w Polsce. Sprawdzamy, jak wypadamy na tle Europy

Hodowla świń w Polsce. Sprawdzamy, jak wypadamy na tle Europy

Hodowla świń w Polsce. Sprawdzamy, jak wypadamy na tle Europy

Władysław Kosiniak-Kamysz

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej
Polskie Stronnictwo Ludowe

Samych gospodarstw hodujących trzodę chlewną w 2015 było 260 tys., teraz jest ok. ponad 60 tys. (…) Polska z lidera produkcji trzody chlewnej spada w rankingach.

Gość Radia ZET, 14.04.2023

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Gość Radia ZET, 14.04.2023

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

  • Z najnowszych danych GUS wynika, że na koniec 2022 roku pogłowie świń wynosiło 9,6 mln szt. Oznacza to spadek o 956,9 tys. względem 2015 roku (ok. 9,1 proc.).
  • Podobnie ma się kwestia siedzib stad świń. Z odpowiedzi otrzymanej od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynika, że w 2015 roku istniało 138 991 siedzib stad, a w marcu 2023 roku – tylko 53 981. To spadek o ok. 61,2 proc.
  • 260 tys.  gospodarstw hodujących trzodę chlewną było w roku 2012, a nie – w 2015 roku.
  • Sprawdziliśmy także dane Eurostatu, z których wynika, że w latach 2015–2022 Polska utrzymywała się na 6. miejscu pod względem hodowli świń (z jednorazową zmianą na 5. miejsce w 2017 roku). Liderem pozostaje Hiszpania, która cały czas zwiększa hodowlę świń. Na kolejnych miejscach klasyfikują się: Niemcy, Francja, Dania, Niderlandy i Polska, które zaliczyły spadki.
  • Faktycznie doszło do spadku liczby gospodarstw hodujących trzodę chlewną, jednak był on mniejszy, niż sugeruje polityk. Ponadto Polska nie była na podium pod względem hodowli świń. Na tej podstawie wypowiedź Władysława Kosiniaka-Kamysza oceniamy jako fałszywą.

Kosiniak-Kamysz: „zagrożone jest bezpieczeństwo żywności”

Z powodu kryzysu rolniczego związanego z napływem zboża z Ukrainy do Polski 15 kwietnia zostało wydane rozporządzenie, które zablokowało jego wjazd na terytorium Polski. Więcej o tym rozporządzeniu możesz przeczytać w innej naszej analizie.

Dzień przed wejściem w życie rozporządzenia na łamach Radia ZET Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, ostrzegał, że zagrożone jest bezpieczeństwo żywności. Przytoczył też, że w Polsce znacznie spadła liczba gospodarstw hodujących trzodę chlewną i nasz kraj stracił pozycję lidera w produkcji trzody chlewnej.

Pogłowie a liczba siedzib stada

Z najnowszych danych GUS wynika, że na koniec grudnia 2022 roku pogłowie, czyli ogólna liczba zwierząt, w przypadku świń wynosiło 9 624,3 tys., czyli ok. 9,6 mln.  Wynik ten był niższy o 618,2 tys. w stosunku do końca grudnia 2021 roku, co oznacza spadek o ok. 6 proc.

grudniu 2015 roku pogłowie wynosiło 10 590,2 tys. (10,6 mln). Oznacza to, że łączna liczba hodowanych świń w ciągu siedmiu lat spadła o 965,9 tys., czyli ok. 9,1 proc.

Nieco inaczej ma się sytuacja, jeśli spojrzymy na liczbę siedzib stad, czyli gospodarstw zajmujących się hodowlą trzody chlewnej. Z wyników Powszechnego Spisu Rolnego wynika, że w czerwcu 2020 roku chowem i hodowlą świń zajmowało się 85,1 tys. gospodarstw, a jeszcze w 2010 roku było to 388,5 tys. To w 2012 roku było w Polsce 260 tys. gospodarstw chlewnych (s. 36), a ich liczba następnie z roku na rok spadała.

W celu uzyskania bardziej aktualnych danych zwróciliśmy się do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) z zapytaniem o liczebność stad trzody chlewnej.

Z otrzymanej odpowiedzi wynika, że w 2015 roku liczba gospodarstw hodujących trzodę chlewną wynosiła 138 991. Od przejęcia władzy przez Prawo i Sprawiedliwość liczba ta nieustannie spada. Na koniec roku 2022 liczba stad wynosiła 56 291. Oznacza to, że w tym okresie świnie przestało hodować 82 700 gospodarstw. Oznacza to spadek o ok. 59,5 proc.

Najbardziej aktualne dane znajdziemy na portalu ARiMR. Z bazy danych Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt wynika, że na koniec marca 2023 roku było w Polsce 53 981 siedzib stad posiadających zwierzęta z gatunku świnie. To oznacza, że od grudnia liczba stad spadła o 2,3 tys.

Produkcja trzody w Europie

Na podstawie danych Eurostatu sporządziliśmy ranking sześciu państw, w których pogłowie świń było największe. W okresie 2015–2022 Polska znajdowała się na 6. miejscu, z wyjątkiem roku 2017, w którym Polska znajdowała się na 5. miejscu, wyprzedzając Niderlandy.

Co ciekawe, z danych wynika, że jeśli chodzi o czołówkę producentów, jedynie w Hiszpanii wzrosło pogłowie świń: z ok. 28,4 mln w 2015 do 34,1 mln w 2022 roku. Natomiast pozostałe państwa w ciągu 8 lat zarejestrowały spadek w hodowli świń. Największy spadek zarejestrowano w Niemczech z ok. 27,6 mln do 21,4 mln.

Poza drobnymi zmianami między Polską a Niderlandami w 2017 roku i Danią a Francją w 2021 roku – ranking pozostaje bez zmian. Liderem niezmiennie pozostaje Hiszpania, na 2. miejscu są Niemcy, a podium zamyka Francja. Przed Polską plasują się też Dania oraz Niderlandy. Polska pozostaje na 6. miejscu; w latach 2015–2022 Polska nigdy pod względem hodowli świń nawet nie była blisko pozycji lidera.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!