Czas czytania: około min.

Ile dotacji dostał szpital?

30.05.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

W grudniu 2015 roku minister Skarbu Państwa podpisał umowę z Instytutem „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” na mocy której Instytut otrzyma 100 mln złotych wsparcia z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców. Nie należy tego jednakże rozumieć jako pomoc publiczna, ponieważ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie wsparcia niebędącego pomocą publiczną:

  •  9.  1. Wsparcie jest udzielane przez ministra w formie: 1) pożyczki; 2) objęcia akcji lub udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym lub udziału w podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji lub udziałów.

Na stronie Instytutu widnieje informacja, że jest to właśnie pożyczka. Patryk Jaki natomiast błędnie przedstawia w wypowiedzi, że jest to dotacja, co oznaczałoby, że 100 mln złotych zostaje przekazane w formie nieodpłatnej i bezzwrotnej pomocy finansowej. W związku z tym, że Centrum Zdrowia Dziecka otrzymało 100 mln złotych w formie pożyczki uznajemy wypowiedź za manipulację.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.