Strona główna Wypowiedzi Ile dzieci znajduje się w domach dziecka?

Ile dzieci znajduje się w domach dziecka?

Ile dzieci znajduje się w domach dziecka?

Patryk Jaki

Mamy wystarczająco naszych problemów: 20 tys. dzieci w domach dziecka.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Według ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w ostatnim dniu roku 2015 przebywało 18,7 tys. dzieci.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Zostań naszym patronem!

Każda, nawet najmniejsza, lecz regularna kwota pomaga nam poprawiać jakość debaty publicznej.

Wpłacam regularnie

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy