Strona główna Wypowiedzi Ile osób ma emerytury w wysokości mniej niż 1000 zł?

Ile osób ma emerytury w wysokości mniej niż 1000 zł?

Ile osób ma emerytury w wysokości mniej niż 1000 zł?

Robert Biedroń

Poseł do Parlamentu Europejskiego
Nowa Lewica

Dzisiaj mamy pół miliona emerytów, którzy dostają emeryturę poniżej tysiąca złotych.

Gość Radia ZET, 24.04.2019

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Gość Radia ZET, 24.04.2019

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Według ostatniego raportu ZUS dotyczącego najniższych wypłacanych emerytur, w grudniu 2018 roku 207 809 osób pobierało emeryturę w wysokości 1000 złotych i poniżej.

Emerytury niższe od minimalnej (wynoszącej obecnie 1100 złotych) są wypłacane osobom, które nie osiągnęły wymaganej liczby lat składkowych i nieskładkowych.

Zgodnie z Ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, emerytura minimalna przysługuje osobom, które osiągnęły wymagany wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn) oraz mają wymaganą liczbę lat składkowych i nieskładkowych (20 lat dla kobiet i 25 dla mężczyzn), przy czym liczba lat nieskładkowych nie może przekraczać ⅓ składkowych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!