Czas czytania: około min.

Ile osób ma emerytury w wysokości mniej niż 1000 zł?

25.04.2019 godz. 19:11

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Według ostatniego raportu ZUS dotyczącego najniższych wypłacanych emerytur, w grudniu 2018 roku 207 809 osób pobierało emeryturę w wysokości 1000 złotych i poniżej.

Emerytury niższe od minimalnej (wynoszącej obecnie 1100 złotych) są wypłacane osobom, które nie osiągnęły wymaganej liczby lat składkowych i nieskładkowych.

Zgodnie z Ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, emerytura minimalna przysługuje osobom, które osiągnęły wymagany wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn) oraz mają wymaganą liczbę lat składkowych i nieskładkowych (20 lat dla kobiet i 25 dla mężczyzn), przy czym liczba lat nieskładkowych nie może przekraczać ⅓ składkowych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub