Strona główna Wypowiedzi Ile gospodarstw domowych w Polsce pozbawionych jest toalety?

Ile gospodarstw domowych w Polsce pozbawionych jest toalety?

Ile gospodarstw domowych w Polsce pozbawionych jest toalety?

Robert Biedroń

Poseł do Parlamentu Europejskiego
Nowa Lewica

Jeżeli w Polsce jest ponad milion gospodarstw, w których nie ma toalet, to jest to… to pokazuje, w jakiej sytuacji jesteśmy.

Sygnały Dnia, 28.06.2019 r.

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Sygnały Dnia, 28.06.2019 r.

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Według danych z roku 2017, podanych przez Główny Urząd Statystyczny w Polsce było 14 mln 440 tys. mieszkań z czego w 13 mln 536 tys. mln znajdował się ustęp, a w 13 mln 200 tys. łazienka. Oznaczało to, iż łączna liczba gospodarstw domowych pozbawionych dostępu do toalety, wbrew temu, co sugeruje R. Biedroń,  nie przekroczyła miliona – wyniosła ona bowiem około 904 tys. gospodarstw domowych. Choć dane te są zbliżone do miliona, R. Biedroń nie używa w swojej wypowiedzi adekwatnego i akceptowalnego z punktu widzenia przytoczonych faktów zaokrąglenia („około”, „mniej więcej”). Wykorzystane w wypowiedzi słowo „ponad” w sposób istotny zafałszowuje przekaz, wyolbrzymia skalę problemu, co sprawia, że nie można jej uznać za mieszczącą się w marginesie błędu.

Zgodnie z powyższym, uznajemy ją za fałszywą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!