Strona główna Wypowiedzi Ile jest gimnazjów w Polsce?

Ile jest gimnazjów w Polsce?

Ile jest gimnazjów w Polsce?

Anna Zalewska

Ostatnio usłyszałam że gimnazjów jest 30 tys. Nie nie, jest 7 tys.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Polskie Radio Program I, 20.09.2016

Główny Urząd Statystyczny w listopadzie  2015 roku opublikował raport pt. “Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2014/2015”. Analiza uwzględnia szerokie dane statystyczne opisujące stan polskiej struktury szkolnictwa. “Prezentowane informacje dotyczą działalności szkół oraz innych placówek oświatowych i wychowawczych, prowadzących nauczanie na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, obejmując również szkolnictwo specjalne, zawodowe i artystyczne“.

Sprawozdanie zawiera m.in. przegląd struktury szkół wg. typów, w tym opis gimnazjów. Z przeglądu szkoł gimnazjalnych umieszczonego na stronie 66 dokumentu możemy przeczytać, iż “w roku szkolnym 2014/2015 działało 7 635 gimnazjów w tym  7 443 gimnazjów dla dzieci i młodzieży (łącznie ze specjalnymi)”.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy