Strona główna Wypowiedzi Ile jest kobiet w Lublinie?

Ile jest kobiet w Lublinie?

Ile jest kobiet w Lublinie?

Joanna Kunc

Kobiety stanowią 54% populacji Lublina, czyli mieszkańców Lublina.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

wywiadzie dla Dziennika Wschodniego 15.10. br. Joanna Kunc mówiła m.in. o tym, jaki odsetek kobiet mieszka w Lublinie.

Według danych GUS z czerwca 2018 roku w Lublinie mieszka 339 811 osób spośród, których 183 148 osób stanowią kobiety, czyli 53,89%. Do grupy wiekowej 15-64 należy 117 804 mieszkanek Lublina, czyli 64% całej populacji żeńskiej miasta. W wieku produkcyjnym jest 99 201 Lublinianek (grupa wiekowa 18-59) co stanowi 29,19% na tle populacji miasta. Natomiast liczba mężczyzn w wieku w wieku produkcyjnym stanowi 103 356, czyli 30,41%.Należy pamiętać, że w przypadku mężczyzn w wieku produkcyjnym bierze się pod uwagę przedział wiekowy 18-64.

 

 

Share The Facts
Joanna Kunc
KWW Joanna Kunc WiS Lublin Kornel Morawiecki

 

Kobiety stanowią 54% populacji Lublina, czyli mieszkańców Lublina.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!