Czas czytania: około min.

Ile jest w Polsce osób powyżej 60 roku życia?

10.12.2019 godz. 11:19

Wypowiedź

fot. Adrian Grycuk / Wikimedia / https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en / modyfikacje demagog.org.pl

Prawda

Uzasadnienie

Joanna Borowiak w swojej wypowiedzi odwołała się do Prognozy Gus na lata 2014-2050 oraz do Rocznika Demograficznego Polski na rok 2019.  Poruszyła kwestię starości wśród Polaków oraz problemu zwiększonej ilości osób starszych w polskim społeczeństwie. 

Zgodnie z danymi podanymi przez GUS w Roczniku Demograficznym 2019, w 2018 roku populacja osób po 60. roku życia wyniosła 9,39 miliona. Jest to 24,5% populacji całego kraju. Populacja osób powyżej 65. roku życia wynosi 6,6 miliona osób co daje 17,2% całej populacji kraju. 

Z kolei według opracowanej przez GUS w 2014 roku Prognozy ludności na lata 2014-2050, populacja osób powyżej 65 roku życia wyniesie w 2050 roku 11,1 mln. Ogólna populacja Polski ma wynosić 33,95 miliona osób. Populacja osób powyżej 65 roku życia wyniesie aż 32,7% osób zakładając średni (najbardziej prawdopodobny) scenariusz.

Jest to naturalny proces demograficzny, który następuje z powodu falowania struktury demograficznej mającej miejsce do lat 90-tych XX wieku. Z uwagi na powojenny wyż urodzeń liczba osób starszych zmierza ku górze piramidy struktury wieku. Trwał on do 1958 roku a w 1954 roku urodziło się prawie 800 tysięcy dzieci. Twórcy prognozy ludności pozostawili adnotację opisującą procesy mające miejsce w dynamice ludności na kolejne lata, które są efektem wyżów i niżów powojennych. 

Dramatyczny wzrost liczby osób starszych wystąpi już w pierwszych latach prognozy – w 2015 r. 65 lat ukończą osoby urodzone w 1950 r., w kolejnych latach populację ludzi starszych będą zasilały bardzo liczne roczniki wyżu urodzeń z lat 50-tych. Przebieg zmian liczebności subpopulacji w wieku 65+ pokrywa się z występowaniem wyżów i niżów urodzeń w II połowie ubiegłego stulecia. Po 2020 r. dynamika procesu ulegnie spowolnieniu aż do 2035 r. Od tego momentu do 2050 r. nastąpi ponownie znaczne zwiększenie liczebności tej grupy wieku (konsekwencja wchodzenia w wiek starszy licznych roczników 1970 – 1985)

Prognoza nie podaje jednak szczegółowych danych dla osób powyżej 60 roku życia. Te informacje, co istotne – również bazujące na omówionej powyżej Prognozie, znaleźć można w innym dokumencie przygotowanym przez GUS, a mianowicie Notatce przygotowanej na posiedzenie Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej dotyczące „Informacji Ministra Zdrowia na temat wpływu zmian demograficznych i starzenia się społeczeństwa na organizację systemu ochrony zdrowia i Narodowy Program Zdrowia”. Pochodzi ona z lutego 2016 roku.

Zgodnie z tym opracowaniem, w 2050 roku Polskę zamieszkiwać będzie 13,7 mln osób powyżej 60 roku życia, co stanowić będzie 40,4% ogółu populacji.

Dane te pokrywają się z informacjami przytoczonymi przez Joannę Borowiak, przez co uznajemy jej wypowiedź za prawdziwą.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub