Strona główna Wypowiedzi Ile kosztuje 500+?

Ile kosztuje 500+?

Ile kosztuje 500+?

Leszek Balcerowicz

500+ kosztuje co roku ponad 1% PKB, a liczbę osób, które wskutek tego wycofają się z rynku pracy szacuje się na 240 000 (MFW, lipiec 2017).

— Leszek Balcerowicz (@LBalcerowicz) August 17, 2017

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Dane znajdujące się w dokumentach powiązanych z lipcowym raportem Międzynarodowego Funduszu Walutowego z przeglądu polskiej gospodarki w pełni pokrywają się z danymi zawartymi w tweecie L. Balcerowicza. Podpunkt A. 7. rozdziału “Demographic headwinds” podaje, że koszt programu 500+ rzeczywiście przekracza 1% PKB, a 240 000 osób może opuścić z jego powodu rynek pracy. W kwestii liczby osób, które mogą wycofać się z rynku pracy, autorzy raportu powołują się na badania M. Mycka z Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA.

 

 

Share The Facts
Leszek Balcerowicz
były wicepremier

 

500+kosztuje co roku ponad 1% PKB,a liczbę osób,które wskutek tego wycofają się z rynku pracy szacuje się na 240 000(MFW,lipiec 2017).

 

 

 

Link oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!