Czas czytania: około min.

Ile ludzi w Polsce nie deklaruje przywiązania do żadnej religii?

11.09.2020 godz. 14:33

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wypowiedź Macieja Gduli uznajemy za prawdziwą, ponieważ według danych udostępnionych przez GUS 3,1 proc. Polaków deklaruje się jako „Nienależący do żadnego wyznania”, co daje w przybliżeniu 1 190 744 osób. Liczba ta mieści się w przyjmowanym przez nas marginesie błędu.

Życie religijne w Polsce

Według danych udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny dotyczących życia religijnego w Polsce 93,5 proc. osób deklaruje (na rok 2018 – najnowsze dane) przynależność do wyznania, z czego 91,9 proc. do Kościoła rzymskokatolickiego. Drugą najliczniejszą grupą biorącą udział w badaniu były osoby nienależące do żadnego wyznania, stanowiące 3,1 proc. badanych.

 

Ile ludzi w Polsce nie deklaruje przywiązania do żadnej religii?

Źródło: GUS

 

Z kolei z raportu GUS o sytuacji demograficznej Polski do 2018 roku dowiadujemy się, że w roku 2018 ludność Polski wynosiła 38411,1 (w tysiącach). Wynika z tego, że grupa osób, które nie deklarują przywiązania do żadnej religii, stanowi około 1 mln (według obliczeń dokładnie 1 190 744).

 

Ile ludzi w Polsce nie deklaruje przywiązania do żadnej religii?

Źródło: GUS

 

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.