Strona główna Wypowiedzi Ile metrów kwadratowych mieszkania przypada w Polsce na 1 osobę?

Ile metrów kwadratowych mieszkania przypada w Polsce na 1 osobę?

Ile metrów kwadratowych mieszkania przypada w Polsce na 1 osobę?

Janusz Piechociński

Polskie Stronnictwo Ludowe

Na osobę w Polsce przypada tylko 28,2 m kw. mieszkania. To czwarty najgorszy wynik w gronie 28 przebadanych krajów. Średnia europejska to bez mała 40 metrów. Przy obecnym tempie nadrabiania zaległości dotarcie do tej średniej zajmie nam ponad 28 lat.

Twitter, 14.10.2019 r.

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

  •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
  • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
  • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
  • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

Twitter, 14.10.2019 r.

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

  •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
  • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
  • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
  • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

Janusz Piechociński w swoim tweecie powołuje się na dane pochodzące z artykułu opublikowanego m.in na portalu PRnews.

Artykuł ten stanowi omówienie analizy przeprowadzonej przez analityków firmy HRE Investments. Jako jego autor podpisany jest Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments. W artykule czytamy:

Na osobę w Polsce przypada tylko 28,2 m kw. mieszkania. To czwarty najgorszy wynik w gronie 28 przebadanych krajów. Średnia europejska to bez mała 40 metrów. Przy obecnym tempie nadrabiania zaległości dotarcie do tej średniej zajmie nam ponad 28 lat – wynika z szacunków HRE Investments. (…) Sytuacja mieszkaniowa Polaków poprawia się, choć wciąż daleko nam do warunków europejskich. Przeciętna powierzchnia mieszkalna w 28 krajach została oszacowana na 39,6 m kw. na osobę. Warto podkreślić, że gdybyśmy posiadali dokładne, świeże statystyki wynik ten najpewniej byłby wyższy. Dlaczego ich nie mamy? Powód jest prosty – na Zachodzie na bieżąco bada się przede wszystkim liczbę pokoi, a nie metrów przypadających na osobę. Dlatego dostępne dane mają często kilka lat.

Artykuł przedstawia poniżej wykres prezentujący przeciętną powierzchnię mieszkania na osobę w metrach kwadratowych, z którego wynika, że znajdujemy się na czwartym miejscu od końca w Unii Europejskiej. Co istotne jednak, dane przedstawione na wykresie mają pochodzić aż z 2012 roku, za wyjątkiem krajów oznaczonych gwiazdką, dla których są świeższe dane (lecz w dalszym ciągu nie jesteśmy stanie zweryfikować o ile dokładnie są one bardziej aktualne). Według HRE Investments, takie nowsze dane dostępne są dla Polski, Słowenii, Węgier, Francji, Łotwy, Finlandii i Szwajcarii.

W przypadku Polski, dysponujemy najnowszymi danymi za 2018 rok, publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny. Zgodnie bowiem z raportem GUS z 2019 roku średnia powierzchnia mieszkania na jedną osobę w 2018 roku wyniosła 28,2 m kw. W porównaniu do roku 2017 obserwujemy minimalny wzrost powierzchni o 0,4 m kw. (1,4%).

Średnia europejska według danych Komisji Europejskiej za 2011 rok wynosi 42,56 metrów kwadratowych. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie Komisji, wynik powyżej średniej odnotowały takie kraje jak Francja, Niemcy czy Holandia.

Faktem również jest, jak czytamy w omawianym artykule, że aktualne dane europejskie obejmują przede wszystkim kwestię liczby pokoi przypadających na 1 mieszkańca, a nie ich powierzchnię. Zgodnie z najnowszym raportem Living conditions in Europe 2018 edition, średnia unijna za 2016 rok wynosi 1,6 pokoju na osobę, podczas gdy w przypadku Polski wynik ten wynosi 1,1 pokoju na osobę (s. 61 raportu, Table 3.1: Average number of rooms per person by tenure status and type of dwelling, 2016).

Artykuł, z którego informacje czerpie Janusz Piechociński, wykorzystuje w swej analizie dane nieporównywalne (z uwagi na duże rozbicie czasowe danych dla poszczególnych krajów), a także w dużej mierze dane przestarzałe, pochodzące sprzed aż 7 lat. Nie możemy więc opierać na podstawie takich danych ani obecnego umiejscowienia Polski wobec innych krajów unijnych i średniej unijnej, a także nie możemy prognozować, ile może nam zająć doganianie tej średniej (gdyż w ujęciu bieżącym, porównywalnym czasowo z danymi, którymi dysponujemy dla Polski, jest ona po prostu nieznana). W związku z tym, uznajemy tę wypowiedź jako nieweryfikowalną.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!