Czas czytania: około min.

Ile miejsc pracy tworzy Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej?

15.08.2014 godz. 0:00

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Cel operacyjny programu rzeczywiście zakłada powstanie i utrzymanie 35 tysięcy miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Przy wyznaczaniu takiej wartości założono dynamikę tego procesu, uwzględniającą zarówno efekty bezpośredniego wsparcia dla powstawania nowych przedsiębiorstw społecznych, jak i ryzyko upadłości działających na rynku podmiotów ekonomii społecznej. Niestety, na obecnym etapie brak jest wiarygodnych danych dotyczących wartości poszczególnych efektów. Dlatego też wartość ta zostanie zweryfikowana w pierwszych latach realizacji Programu.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.