Strona główna Wypowiedzi Ile mocy paneli fotowoltaicznych produkują polscy producenci?

Ile mocy paneli fotowoltaicznych produkują polscy producenci?

Ile mocy paneli fotowoltaicznych produkują polscy producenci?

Robert Cyglicki

Tymczasem mamy polskich przedsiębiorców, którzy są w stanie rocznie wyprodukować ok. 600 MW mocy paneli fotowoltaicznych i jednocześnie jeden z najniższych wskaźników fotowoltaiki w Europie – około 3 Watt-peak (Wp) na głowę mieszkańca, podczas gdy średnia w Unii Europejskiej wynosi 180 Wp.

Meanwhile, there are Polish entrepreneurs, who are able to produce annually around 600 MW of power from photovoltaic panels, and at the same time one of the lowest rates of photovoltaics in Europe – about 3 Watt-peak (Wp) per capita, while the EU average is 180 Wp.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Według Raportu Rynek fotowoltaiki w Polsce w 2015 roku wart 470 mln zlotych”, opublikowanego przez Instytut Polityki Odnawialnej, łączne moce produkcyjne polskich producentów modułów fotowoltaicznych ocenia się na poziomie ok. 600 MW/rok, co może przekładać się na wielkość maksymalnie około 2,4 mln produkowanych modułów rocznie.

W Raporcie możemy znaleźć również informacje na temat mocy w systemach fotowoltaicznych, przypadających na jednego mieszkańca, czyli o wspomnianych w wypowiedzi “wskaźnikach fotowoltaiki”. Dla Polski wskaźnik ten wynosi 2,3 Wp na mieszkańca, natomiast średnia wartość dla Unii Europejskiej kształtuje się na poziomie 186,1 Wp.

According to the Report “Rynek fotowoltaiki w Polsce 2015 roku wart 470 mln złotych” [„The market of photovoltaics in Poland in 2015 is worth 470 million zlotys”] , published by the Institute of Renewable Policy, the total production capacity of Polish producers of photovoltaic modules is estimated at around 600 MW per year, which could translate into an amount of up to around 2.4 million units produced annually.

The Report also provides information on the power of photovoltaic systems per capita, i.e. “photovoltaics indicators” mentioned in the statement, „indicators of photovoltaics.” The ratio for Poland is 2.3 Wp per capita, while an average for the European Union stands at 186.1 Wp.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!