Strona główna Wypowiedzi Ile osób w stolicy czeka na mieszkania?

Ile osób w stolicy czeka na mieszkania?

Ile osób w stolicy czeka na mieszkania?

Jakub Stefaniak

Polskie Stronnictwo Ludowe

W Warszawie mamo obecnie (…) około 4-5 tysięcy osób, które oczekują na mieszkanie.

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Dane statystyczne dotyczące liczby osób oczekujących na mieszkanie w stolicy przywołał również Jakub Stefaniak, kandydat na prezydenta stolicy z ramienia PSL, podczas prezentacji swoich pomysłów dotyczących polityki mieszkaniowej w Warszawie:   .

https://www.facebook.com/StefaniakJakub/videos/2071908749696577/

Zgodnie z przywołaną uprzednio odpowiedzią odpowiedzią Biura Polityki Lokalowej na wniosek o udzielenie informacji publicznej, według stanu na dzień 31.12.2017 r. liczba gospodarstw domowych oczekujących na najem lokalu z zasobu m.st. Warszawy (lokali komunalnych sensu largo) wynosiła 4393. Pkt 3. odpowiedzi wskazuje ponadto, że statystyka ta jest dokonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Definicję legalną „gospodarstwa domowego” wykorzystywaną w celach statystycznych odnaleźć można w ustawie z dnia 2 grudnia 1999 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2002 r. (Dz.U. z 2000 r., nr 1, poz. 1). Art. 3 pkt. 5 przywołanej ustawy definiuje gospodarstwo domowe jako

zespół osób mieszkających i utrzymujących się wspólnie lub jedną osobę utrzymującą się samodzielnie.

Z kolei ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz.U. z 2010 r., nr 47, poz. 277) w art. 2 pkt. 1 za „gospodarstwo domowe” uznaje

wszystkie osoby spokrewnione lub niespokrewnione zamieszkałe w danym mieszkaniu, utrzymujące się lub nieutrzymujące się wspólnie.

Ponadto, własną definicją tego pojęcia (zbliżoną do tej ustawowej z 1999 r.) posługuje się GUS. W statystyce publicznej „gospodarstwo domowe” oznacza:

zespół osób zamieszkujących razem i wspólnie utrzymujących się. Osoby samotne utrzymujące się samodzielnie tworzą jednoosobowe gospodarstwa domowe.

Jakub Stefaniak przywołuje prawidłowe dane liczbowe, jednak odnosi je do niewłaściwego pojęcia – liczba osób oczekujących na mieszkanie jest bowiem innym wskaźnikiem niż liczba gospodarstw domowych oczekujących na mieszkanie. Z tego powodu jego wypowiedź uznajemy za manipulację.

 

 

Share The Facts
Jakub Stefaniak
Komitet Wyborczy PSL

 

W Warszawie mamo obecnie (…) około 4-5 tysięcy osób, które oczekują na mieszkanie.

 

 

 

Link oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!