Czas czytania: około min.

Ile osób w Warszawie nie ma kanalizacji?

19.10.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

fot. Adrian Grycuk / Wikimedia / https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en / modyfikacje demagog.org.pl

Prawda

Uzasadnienie

Marek Jakubiak odniósł do kwestii wyposażenia warszawskich mieszkań w instalacje kanalizacyjne w trakcie programu „Kwadrans Polityczny”, wyemitowanego na antenie TVP1 25.09.2018 r.

Zgodnie z danymi zawartymi w Wieloletnim Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem miasta stołecznego Warszawy na lata 2018-2022, uchwalonym Uchwałą NR LIX/1535/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 grudnia 2017 r. (Dz.U. Woj. Maz. z 2017 r., poz. 12422), na dzień 31.12.2016 r. liczba lokali znajdujących się w zasobie miasta, pozbawionych miejskiej kanalizacji wynosiła 1 938. Aktualność tych statystyk potwierdza także odpowiedź Biura Polityki Lokalowej na wniosek o udzielenie informacji publicznej. Są to jednak dane odnoszące się wyłączenie do zasobu lokalowego będącego własnością Warszawy.

Statystyki związane z liczbą ludności korzystającą z infrastruktury technicznej są zgromadzone w Banku Danych Lokalnych. Zgodnie z najbardziej aktualnym zestawieniem, liczba ludności Warszawy korzystająca ze stołecznej sieci kanalizacyjnej w 2016 roku wyniosła 1 637 216 osób.

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej w miastach.

Zgodnie z danymi GUS-u, liczba mieszkańców Warszawy w 2016 roku wynosiła 1 754 000 osób. Oznacza to, że ok. 117 tys. osób w Warszawie nie korzystało z sieci kanalizacyjnej.

Przedstawione przez Marka Jakubiaka dane dotyczące liczby mieszkańców Warszawy niekorzystających z sieci kanalizacyjnej są zgodne z najnowszymi statystykami umieszczonymi w Banku Danych Lokalnych, wypowiedź polityka uznajemy więc za prawdziwą.

 

 

Share The Facts
Marek Jakubiak
KWW Kukiz’15

 

Ponad 100 tys. ludzi [w Warszawie – przyp. red.] nie ma kanalizacji (…).

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub