Strona główna Wypowiedzi Ile pieniędzy wydano na nagrody dla pracowników agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa?

Ile pieniędzy wydano na nagrody dla pracowników agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa?

Ile pieniędzy wydano na nagrody dla pracowników agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa?

Piotr Zgorzelski

Wicemarszałek Sejmu
Polskie Stronnictwo Ludowe

W przeciągu 8 lat na 11 tysięcy pracowników agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa wydano na nagrody […] jeżeli ktoś policzy średnio 3 tysiące rocznie.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Według kontroli wewnętrznej, której wyniki ogłosiła ARiMR na konferencji prasowej 2 marca 2016, na przestrzeni lat 2008 – 2015 poprzednie kierownictwo przeznaczyło 281 744 321 zł. W ostatnich latach w ARiMR pracowało około 11 tysięcy pracowników (2014 roku – 10 943 osób; 2013 roku – 10 950 osób; 2012 roku – 10 996 osób; 2011 roku – 11 271 osób; 2010 roku  – 11 372 osób). Po wyliczeniach średnia nagroda w ciągu roku dla jednego pracownika wynosi 3 201 złotych. W związku z tym wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

W ramach ciekawostki należy dodać, że według audytu przeprowadzonego w ARiMR:

“wielu z tych pracowników w okresie zatrudnienia w Agencji w ostatnich latach otrzymało po kilkaset tysięcy złotych [z tytułu] samych nagród. […] Kierownictwo Centrali ARiMR (Prezesi, Zastępcy Prezesów, Dyrektorzy Departamentów i Zastępcy Dyrektorów Departamentów) razem 10 162 665 zł na średnio 83 osoby. Kierownictwo Oddziałów Regionalnych (Dyrektorzy Oddziałów Regionalnych i Zastępcy Dyrektorów OR) razem 7 255 636 zł na średnio 54 osoby.

Powyższy fragment wskazuje na to, że kierownictwo ARiMR, co roku dostawało nagrody o wysokości powyżej 100 tysięcy złotych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się

dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy