Czas czytania: około min.

Ile pieniędzy wydano na nagrody dla pracowników agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa?

09.03.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według kontroli wewnętrznej, której wyniki ogłosiła ARiMR na konferencji prasowej 2 marca 2016, na przestrzeni lat 2008 – 2015 poprzednie kierownictwo przeznaczyło 281 744 321 zł. W ostatnich latach w ARiMR pracowało około 11 tysięcy pracowników (2014 roku – 10 943 osób; 2013 roku – 10 950 osób; 2012 roku – 10 996 osób; 2011 roku – 11 271 osób; 2010 roku  – 11 372 osób). Po wyliczeniach średnia nagroda w ciągu roku dla jednego pracownika wynosi 3 201 złotych. W związku z tym wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

W ramach ciekawostki należy dodać, że według audytu przeprowadzonego w ARiMR:

“wielu z tych pracowników w okresie zatrudnienia w Agencji w ostatnich latach otrzymało po kilkaset tysięcy złotych [z tytułu] samych nagród. […] Kierownictwo Centrali ARiMR (Prezesi, Zastępcy Prezesów, Dyrektorzy Departamentów i Zastępcy Dyrektorów Departamentów) razem 10 162 665 zł na średnio 83 osoby. Kierownictwo Oddziałów Regionalnych (Dyrektorzy Oddziałów Regionalnych i Zastępcy Dyrektorów OR) razem 7 255 636 zł na średnio 54 osoby.

Powyższy fragment wskazuje na to, że kierownictwo ARiMR, co roku dostawało nagrody o wysokości powyżej 100 tysięcy złotych.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.