Strona główna Wypowiedzi Ile spraw wpływa rocznie do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich?

Ile spraw wpływa rocznie do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich?

Ile spraw wpływa rocznie do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich?

Krzysztof Śmiszek

Wiceminister Sprawiedliwości
Nowa Lewica

W zeszłym roku do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło 75 tys. próśb o wsparcie, o pomoc prawną.

Wywiad Polityczny w TOK FM, 09.07.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Wywiad Polityczny w TOK FM, 09.07.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

 • W roku 2020 do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło od obywateli łącznie 72 428 wniosków o wsparcie i pomoc prawną (z czego 31 100 dotyczyło spraw nowych, a więc Rzecznik nie musiał działać, jedynie udzielał obywatelom  informacji lub porady).
 • Wiele z tych wniosków dotyczyło spraw powiązanych z pandemią koronawirusa (np.: zgodności z prawem zakazu gromadzenia się i przemieszczania, konieczności poddawania się kwarantannie i izolacji czy skarg na działania sanepidu), a także skarg na policję.
 • W ubiegłym roku mieliśmy do czynienia z widocznym (niemal o 20 proc.) wzrostem zgłoszeń do Rzecznika, ponieważ w latach 2015-2019 do Biura wpływało średnio 52-59 tys. wniosków. Ponadto  w 2020 roku Biuro otrzymało najwięcej wniosków od momentu swojego powołania w 1987 roku.
 • Liczba podana przez Śmiszka jest zbliżona do faktycznej ilości próśb, które otrzymało Biuro RPO i mieści się w marginesie błędu, więc wypowiedź oceniamy jako prawdziwą.

Kontekst wypowiedzi

Krzysztof Śmiszek był 9 lipca gościem audycji „Wywiad Polityczny” na antenie TOK FM. Rozmowa toczyła się wokół najgłośniejszych wydarzeń politycznych ostatnich dni, m.in. planowanej przez Prawo i Sprawiedliwość reformy mediów i nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, która miałaby sprawić, aby spółki z siedzibą w Polsce nie mogły być kontrolowane przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Więcej o tym temacie pisaliśmy w niedawnej analizie.

Karolina Lewicka zapytała polityka Lewicy również o Marcina Wiącka – niedawno powołanego przez Sejm na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Śmiszek podkreślił, jak istotna jest funkcja RPO w naszym państwie i przywołał statystyki dotyczące ilości spraw i próśb o pomoc, które otrzymuje Biuro Rzecznika.

Raport Biura RPO

Zgodnie z art. 212 Konstytucji RP Rzecznik Praw Obywatelskich co roku przedstawia parlamentowi informację o swojej działalności oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela. W najnowszym Raporcie Rocznym RPO zatytułowanym „Polska w 2020” możemy przeczytać, że w zeszłym roku do Biura Rzecznika wpłynęło dokładnie 72 428 spraw, a 38 298 osób zadzwoniło do Biura RPO po informacje. W samym raporcie podkreślono znaczący wzrost spływających wniosków, bo o 20 proc. w porównaniu do poprzedniego roku.

Najczęściej obywatele zwracali się do biura RPO w sprawach powiązanych z pandemią koronawirusa, więc pytano o:

 • zgodność z prawem zakazu gromadzenia się i przemieszczania;
 • konieczność poddawania się kwarantannie i izolacji, zwłaszcza po powrocie z zagranicy
 • skargi na działania sanepidu,
 • naruszenia zasad bezpieczeństwa epidemicznego,
 • skargi przedsiębiorców na podział środków w ramach udzielanej pomocy finansowej od państwa.

Nowym zjawiskiem były skargi kierowane do Rzecznika w sprawie organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej w stanie epidemii.

Co istotne, odnotowano duży wzrost wniosków dotyczących nieprawidłowości w toku postępowań przygotowawczych oraz skarg na policję. Obywatele krytykowali nieprawidłowe przeprowadzanie interwencji przez funkcjonariuszy policji (np.: postrzelenie, dopuszczenie naruszenia miru domowego). Sporo spraw dotyczyło zarzutu pobicia przez funkcjonariusza policji podczas interwencji, zdarzały się również sprawy dotyczące nieprawidłowości w prowadzonym przez policję postępowaniu przygotowawczym. Wiele z tych skarg wpływało w związku z zachowaniem policjantów podczas jesiennych protestów. Dużo spraw było ponadto związanych z niejasnością praw i przepisów wydanych w celu walki z pandemią, na podstawie których obywatele byli karani przez policję.

Sam Rzecznik w raporcie zaznaczył, że rok 2020 był wyjątkowo trudny pod względem ochrony podstawowych wolności lub praw człowieka, szczególnie z powodu konieczności szybkiego wprowadzania restrykcji pandemicznych oraz lockdownu. Nowe przepisy były niejasne i wątpliwe, co RPO podsumował słowami:

„Swoistym symbolem nieudolności legislacyjnej jest to, że ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zawiera jednostki redakcyjne oznaczone jako „art. 15zzzzzze”, zaś ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi zawiera dwa art. 48a”.

Spośród 72 428 pism i sygnałów od obywateli, które otrzymało w tym roku Biuro RPO, zidentyfikowano 31 tys. nowych spraw do załatwienia, ponieważ w wielu z nich Rzecznik nie musiał działać i jedynie udzielał obywatelom informacji lub porady. Ostatecznie w 2020 roku RPO rozpatrzył 36 051 spraw (część z poprzednich lat).

Działalność RPO w poprzednich latach

Adam Bodnar piastował stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich od 2015 roku, więc warto zobaczyć, ile spraw od obywateli wpływało do jego biura w poprzednich latach jego kadencji. W tym celu znów powinniśmy zajrzeć do wydawanych corocznie raportów z informacją o działalności RPO.

Adam Bodnar został wybrany na to stanowisko w lipcu 2015 roku. W tamtym roku obywatele pisali do Biura 57 627 razy, a ponadto przyjęto 5 656 osób. Dodatkowo w ramach bezpłatnej infolinii udzielono porad i wyjaśnień 38 074 osobom. Rzecznik podjął też 506 spraw z własnej inicjatywy, skierował 286 wystąpień problemowych do innych instytucji oraz złożył 21 wniosków do Trybunału Konstytucyjnego.

W roku 2016 do Biura RPO skierowano łącznie 52 551 wniosków, w tym 24 360 wniosków w sprawach nowych. Ponadto pracownicy Biura przyjęli 5 195 osób, a w ramach bezpłatnej infolinii udzielono porad i wyjaśnień 36 782 osobom.

Rok później, czyli w roku 2017, do Biura wpłynęło 52 836 spraw (z czego 22 800 nowych), a dodatkowo przyjęto 4 713 interesantów oraz przeprowadzono 34 212 rozmów telefonicznych, udzielając wyjaśnień i porad.

W roku 2018 Biuro otrzymało od obywateli łącznie 57 546 zgłoszeń, z czego niemal 25 266 dotyczyło spraw nowych, a w 2019 roku obywatele potrzebowali pomocy od Rzecznika w 59 524 sprawach (z czego 27 113 nowych). Ponadto 4 385 osób zgłosiło się osobiście do Biura Rzecznika, a z 32 395 osobami przeprowadzono rozmowy telefoniczne. Na poniższym wykresie możemy zobaczyć, jak wiele spraw (w tym spraw nowych) wpływało do Biura RPO w latach 1988–2020. Wyraźnie widać, że ubiegly rok był rekordowy pod tym względem.

RPO - sprawy przez lata

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!