Strona główna Wypowiedzi Ile szkół pracuje obecnie w trybie zdalnym i hybrydowym?

Ile szkół pracuje obecnie w trybie zdalnym i hybrydowym?

Ile szkół pracuje obecnie w trybie zdalnym i hybrydowym?

Władysław Kosiniak-Kamysz

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej
Polskie Stronnictwo Ludowe

Dzisiaj już ponad 1000 szkół w nauczaniu hybrydowym i nauczaniu online.

Kawa na Ławę, 11.10.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Kawa na Ławę, 11.10.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Wypowiedź posła Władysława Kosiniaka-Kamysza uznajemy za prawdziwą, ponieważ zgodnie z danymi Ministerstwa Edukacji Narodowej z 9 października 2020 roku 1 019 placówek oświatowych pracowało w trybie zdalnym lub mieszanym.

Działalność szkół w czasie pandemii

Z komunikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że na dzień 9 października 2020 roku przedszkoli, szkół i placówek oświatowych:

  • działających w trybie stacjonarnym było 47 465 (97,9 proc.),
  • działających w trybie hybrydowym było 811 (1,67 proc.),
  • działających w trybie zdalnym było 208 (0,43 proc.).

W sumie wszystkich placówek oświatowych pracujących w trybie zdalnym i mieszanym otrzymujemy było zatem 1 019.

Już po wypowiedzi lidera PSL MEN opublikowało po raz kolejny wykaz szkół funkcjonujących według jednego z trzech rodzajów działalności. Zgodnie z danymi z 12 października 47 399 placówek działało w trybie stacjonarnym (97,96 proc.), 821 w trybie mieszanym (1,7 proc.) oraz 265 w trybie zdalnym (0,54 proc.). W trybie zdalnym i hybrydowym funkcjonowało łącznie 1 086 placówek.

Dysponujemy także danymi z dnia 13 października. Jak podaje MEN, stacjonarny tryb pracy objął 47 399 placówek, tryb mieszany dotyczył 801 placówek, a tryb zdalny – 284 placówek.

Liczba placówek niepracujących stacjonarnie zmniejszyła się o jeden względem poprzedniego komunikatu.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!