Czas czytania: około min.

Ile terenów zielonych jest w Krakowie?

18.09.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Grzegorz Gorczyca, kandydat na prezydenta miasta Krakowa, w rozmowie z Agencją Informacyjną mówiąc o problemie smogu w mieście zwrócił uwagę na zieleń w mieście.

Rozróżnić trzeba pojęcie terenów zielonych od terenów zieleni.

Tereny zieleni definiuje Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody jako:

tereny wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie
z nimi związanymi, pokryte roślinnością, znajdujące się w granicach
wsi o zwartej zabudowie lub miast, pełniące funkcje estetyczne, rekreacyjne,
zdrowotne lub osłonowe, a w szczególności parki, zieleńce, promenady,
bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe
oraz cmentarze, a także zieleń towarzyszącą ulicom, placom, zabytkowym
fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom oraz obiektom kolejowym
i przemysłowym

Tereny zielone są natomiast pojęciem szerszym. Pod tym terminem kryją się nie tylko tereny zieleni, ale także inne niekoniecznie dostępne publicznie tereny pokryte roślinnością. Mogą być to ogródki działkowe, ogrody prywatne czy też inne formy terenów pokrytych roślinnością.

Według dokumentu Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017-2030 opublikowanego przez Urząd Miasta w Krakowie oficjalnie znajduje się 9 terenów zieleni, są to:

  1. Błonia
  2. Krakowie ZOO
  3. Kopce
  4. Las Wolski
  5. Ogród doświadczeń im. S. Lema
  6. Ogród Botaniczny UJ
  7. Park Jordana
  8. Planty
  9. Zakrzówek/Skałki Twardowskiego

Ich powierzchnia to 1514 ha co stanowi ok. 15% powierzchni miasta.

Według dokumentu

kolejne tereny o najwyższych walorach przyrodniczych i krajobrazowych zostaną objęte ochroną jako użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Razem z obszarami już objętymi ochroną (istniejącymi parkami krajobrazowymi, rezerwatami, użytkami ekologicznymi i obszarami Natura 2000), obejmą one 17,50% powierzchni miasta

Tak więc stwierdzenie, iż w Krakowie jest 15% terenów zieleni byłoby prawdziwe. W wypowiedzi jednak mowa jest o terenach zielonych, których w Krakowie jest więcej, w związku z czym wypowiedź uznajemy za manipulację.

 

 

Share The Facts
Grzegorz Gorczyca
Kandydat na prezydenta Krakowa

 

W Krakowie mamy zaledwie 15% terenów zielonych.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub