Strona główna Wypowiedzi Ile terenów zielonych ma Wrocław?

Ile terenów zielonych ma Wrocław?

Ile terenów zielonych ma Wrocław?

Małgorzata Tracz

Posłanka
Partia Zieloni

Wrocław jest miastem, które ma nieco ponad 12 proc. terenów zielonych, z czego prawie osiem proc. to są lasy dookoła Wrocławia, więc bardzo mocno brakuje nam zieleni. Katowice, czy Zielona Góra mają ponad 40 proc. zieleni w mieście

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Małgorzata Tracz poruszyła kwestię zieleni we Wrocławiu w wywiadzie udzielonym portalowi Onet.

W kwestii procentowego udziału terenów zielonych i lasów w powierzchni Wrocławia, dane GUS, NIK, Urzędu Miasta i portalu BIQdata są częściowo ze sobą niezgodne. Porównując je, można uznać, że tereny zielone rzeczywiście zajmują około 12% Wrocławia. Informację o prawie 8-procentowym udziale lasów w powierzchni Wrocławia potwierdza informator Urzędu Miasta. Natomiast Katowice i Zielona Góra, zgodnie z danymi BIQdata, NIKmiejskiego urzędu, rzeczywiście są pokryte terenami zielonymi w ponad 40%. Podobnie jak we Wrocławiu, w dużej mierze są to lasy. Wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, tereny zieleni to:

tereny (…) pokryte roślinnością (…), pełniące funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe oraz cmentarze, a także zieleń towarzyszącą ulicom, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom oraz obiektom kolejowym i przemysłowym.

Użyte przez M. Tracz pojęcie „tereny zielone” jest szersze. Obejmuje ono także nie wymienione w ustawie lasy.

Według rankingu najbardziej zielonych miast Polski, opracowanym w 2015 roku przez przez portale MojaPolis i BIQdata, 12% powierzchni Wrocławia to tereny zielone, z czego 7% stanowią lasy, a 4% tereny zieleni. Ranking ten opiera się na danych GUS.

Według najnowszych danych GUS (2017) parki, zieleńce i tereny zieleni osiedlowej stanowią ogółem 6,6% powierzchni Wrocławia (1935,6 ha). To właśnie GUS określa jako tereny zieleni. Dodając do tego powierzchnię zieleni ulicznej, cmentarzy i lasy gminnych (1644,89 ha), można stwierdzić, że obecnie tereny zielone wciąż stanowią przynajmniej 12,2% powierzchni Wrocławia. Same lasy gminne to według GUS 3,2% Wrocławia.

Z kolei według raportu NIK z 2018 roku o zarządzaniu zielenią w miastach, zieleń urządzona (a więc parki, zieleńce, zieleń uliczna, tereny zieleni osiedlowej oraz cmentarze) zajmuje 6% powierzchni Wrocławia, a lasy – 5%. Łącznie, według NIK, tereny zielone stanowią 11% powierzchni Wrocławia.

Natomiast informator „Środowisko Wrocławia” na lata 2014-2016 podaje, że w granicach miasta udział lasów wynosi 7,6% (2220 ha). Z kolei „tereny zielone” to według informatora 4,6% powierzchni Wrocławia. Łącznie Wrocław jest pokryty w 12,4% zielenią.

Ciekawy jest również wynik pomiarów zleconych przez Urząd Miasta w 2016 roku. Wykonano je na podstawie zdjęć satelitarnych w podczerwieni. Wynika z nich, że wszystkie drzewa, krzewy, rośliny zielone i uprawne zajmują 51,53% Wrocławia.

W kwestii zieloności Katowic, ranking BIQdata podawał, że 46% tego miasta to tereny zielone, z czego 39% stanowią lasy. Podobnie według raportu NIK, lasy zajmują 43% powierzchni Katowic, a 5% – zieleń urządzona. Według BIQdata Zielona Góra jest pokryta zielenią również w 46%, z czego 43% stanowią lasy. Według danych zawartych na stronie Urzędu Miejskiego w Zielonej Górze, same lasy stanowią 46% powierzchni miasta. Ogólnie można więc stwierdzić, że tereny zielone rzeczywiście zajmują ponad 40% powierzchni Katowic i Zielonej Góry.

 

 

Share The Facts
Małgorzata Tracz
KW Partia Zieloni

 

Wrocław jest miastem, które ma nieco ponad 12 proc. terenów zielonych, z czego prawie osiem proc. to są lasy dookoła Wrocławia, więc bardzo mocno brakuje nam zieleni. Katowice, czy Zielona Góra mają ponad 40 proc. zieleni w mieście

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!