Strona główna Wypowiedzi Ile Warszawa wydaje na edukację?

Ile Warszawa wydaje na edukację?

Ile Warszawa wydaje na edukację?

Rafał Trzaskowski

Prezydent Warszawy
Platforma Obywatelska

Edukacja to największy punkt w naszym [Warszawy – przyp. Demagog] budżecie: 8 mld zł.

Debata Warszawska TVP Info, 27.03.2024

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Debata Warszawska TVP Info, 27.03.2024

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • budżecie na 2024 rok Warszawa zaplanowała wydatki na zadania związane z edukacją na poziomie 7,6 mld zł (s. 402). Wliczając w to rezerwę budżetową na cele edukacyjne (s. 64), otrzymujemy kwotę 7,9 mld zł.
  • Edukacja, w porównaniu z wydatkami na inne kategorie zadań, zajmuje pierwsze miejsce w tegorocznym budżecie Warszawy (s. 402). Co więcej, jeśli weźmiemy pod uwagę wykonanie budżetu na rok 2023, na pierwszym miejscu jest edukacja z wydatkami na poziomie 7,2 mld zł (s. 51).

Prezydent chwali się wydatkami na edukację

27 marca 2024 roku w TVP Info odbyła się Debata Warszawska, w której uczestniczyło sześcioro kandydatów na urząd prezydenta stolicy. Wśród nich nie zabrakło Rafała Trzaskowskiego, obecnego prezydenta Warszawy, startującego z komitetu Koalicji Obywatelskiej

W odpowiedzi na pytanie o wyzwania w obszarze edukacji kandydat KO podkreślił, że już teraz miasto przeznacza na nią duże środki. Wskazał, że planowane wydatki na edukację są najważniejszym punktem budżetu Warszawy i wynoszą 8 mld zł.

Budżet Warszawy wzrasta

Uchwała budżetowa Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 grudnia 2023 roku (s. 11) wskazuje, że w 2024 roku miasto planuje wydatki na poziomie niemal 28 mld zł. Jest to ponad 2 mld zł (9,5 proc.) więcej niż w ubiegłym roku. Budżet zamyka się również deficytem w kwocie 3,2 mld zł.

Edukacja w warszawskim budżecie

Jak podaje przygotowane przez miasto Kompendium na temat budżetu (s. 401), planowane wydatki budżetowe na edukację w Warszawie to dokładnie 7 585 346 501 zł. Z tej kwoty 7,052 mld zł mieści się w wydatkach bieżących, a 533 mln zł – w wydatkach majątkowych. 

Edukacja zajmuje pierwsze miejsce w budżecie, gdy spojrzymy na wydatki w układzie zadaniowym. Kolejnym dużym segmentem po edukacji są transport i komunikacja, na które zostanie przeznaczone niemal 6,5 mld zł (s. 401).

Do wydatków trzeba też wliczyć rezerwę

Wyżej opisane kwoty różnią się od tej, którą wskazał Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy mówił o 8 mld zł, a w budżecie zapisano 7,6 mld zł. 

Do planowanych wydatków bieżących i majątkowych można jednak doliczyć również przewidzianą w uchwale budżetowej rezerwę w kwocie 296,8 mln zł (s. 59). Przeznaczono ją właśnie na realizację zadań związanych z edukacją.

Gdy zsumujemy planowane wydatki bieżące i majątkowe oraz rezerwę, otrzymujemy sumę 7 882 146 501 zł, czyli prawie 8 mld zł.

Wydatki na edukację rosną

W 2023 roku, patrząc na sprawozdanie z realizacji budżetu, edukacja również zajmowała pierwsze miejsce. Wydatki ogółem na edukację wyniosły w poprzednim roku ponad 7,2 mld zł. Dla porównania: transport i komunikacja kosztowały Warszawę 6,2 mld zł (s. 51).

Dekadę temu edukacja nie była największym punktem budżetu. W 2014 roku na zadania w tej dziedzinie Warszawa wydała 2,9 mld zł. Znacznie więcej wydano na transport i komunikację: 4,9 mld zł (s. 47).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!