Strona główna Wypowiedzi Ile Warszawa wydaje na edukację?

Ile Warszawa wydaje na edukację?

Ile Warszawa wydaje na edukację?

Rafał Trzaskowski

Prezydent Warszawy
Platforma Obywatelska

My płacimy na edukację 4,5 mld rocznie, natomiast z subwencji mamy niecałe 2 mld zł.

Rzeczpospolita, 15.07.2019 r.

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Rzeczpospolita, 15.07.2019 r.

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Wydatki na edukację miasta stołecznego Warszawy i subwencje oświatowe w ostatnich latach wynosiły odpowiednio:

 • 2015 – 3 mld 119 mln zł, subwencja oświatowa z budżetu państwa wyniosła 1 mld 485 mln zł, 
 • 2016 – 3 mld 539 mln zł, subwencja oświatowa wyniosła 1 mld 595 mln zł,
 • 2017 –  3 mld 921 mln zł, subwencja oświatowa wyniosła 1 mld 688 mln zł,
 • 2018 – 4  mld 228 mln zł, subwencja oświatowa wyniosła 1 mld 813 mln.

Zgodnie z budżetem na 2019 rok, na edukację m. st. Warszawa planuje wydać 4 mld 925 mln zł (4 mld 421 mln wydatków bieżących i 504 mln wydatków majątkowych). Subwencja oświatowa ma wynieść 1 mld 958 mln zł.

R. Trzaskowski w swej wypowiedzi sugeruje, że wydatki na edukację na poziomie 4,5 mld złotych odnoszą się do dłuższego horyzontu czasowego (użyte sformułowanie „wydajemy rocznie” sugeruje trend, który ma miejsce od jakiegoś już czasu, nie tylko w kontekście ostatniego roku. Gdyby R. Trzaskowskiemu chodziło więc tylko o rok 2018, właściwym określeniem byłoby „wydaliśmy” – jeśli zaś o 2019 – „wydamy”). O ile jednak można uznać, że wysokość subwencji oświatowej faktycznie wynosi niecałe 2 mld złotych (choć to zaokrąglenie jest uzasadnione przede wszystkim w przypadku lat 2017 – 2018), o tyle wydatki Warszawy na edukację nie przekroczyły poziomu 4,5 mld złotych. W kontekście najnowszych dostępnych danych za rok 2018, R. Trzaskowski myli się aż o 272 mln złotych.

Poziom 4,5 mld złotych wydawanych na edukację może zostać przekroczony, i to w sposób znaczący, dopiero w roku bieżącym. Planowane przez miasto wydatki, nawet jeśli znajdują się w zatwierdzonym budżecie, są jednak jedynie prognozą, która to, zgodnie z naszą metodologią, pozostaje poza naszą oceną. Ponieważ więc wydatki na edukację m. st. Warszawy nie przekroczyły dotychczas poziomu 4,5 mld złotych (dane z ostatnich lat w sposób rażący wykraczają poza margines błędu), jednak poziom subwencji faktycznie utrzymuje się na poziomie niecałych 2 mld złotych, uznajemy wypowiedź R. Trzaskowskiego za manipulację.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!