Strona główna Wypowiedzi Ile węgla Polska importuje z Rosji?

Ile węgla Polska importuje z Rosji?

Ile węgla Polska importuje z Rosji?

Robert Biedroń

Poseł do Parlamentu Europejskiego
Nowa Lewica

Importujemy 13,5 mln ton węgla z Rosji. 

 

Twitter, 07.03.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Twitter, 07.03.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Wypowiedź Roberta Biedronia oceniamy jako prawdę, ponieważ w dniu, w którym opublikował swój post, nie były jeszcze dostępne pełne dane za rok 2019, a w roku 2018 import węgla z Rosji wyniósł blisko 13,5 mln ton.

Wypowiedź

Kandydat na urząd Prezydenta RP Robert Biedroń opublikował 7 marca br. wpis na portalu Twitter, w którym podał informację, że Polska sprowadza 13,5 mln ton węgla z Rosji. Według Roberta Biedronia taka sytuacja jest niedopuszczalna, zważywszy na to że polskie jabłka nie są eksportowane do Rosji. 

Ile węgla aktualnie importuje Polska?

Statystyki dotyczące ilości importowanych i eksportowanych towarów w podziale na kraje możemy znaleźć w zasobach Głównego Urzędu Statystycznego. 

W dniu opublikowania analizowanego wpisu nie były jeszcze udostępnione dane za pełny rok 2019, a import w roku 2018 wyniósł 13,1 mln ton węgla kamiennego, 41 tys. ton węgla brunatnego, 25 tys. ton torfu oraz 71 tys. ton koksu i półkoksu. Razem daje to ok. 13,2 mln ton (wliczając torf i koks).

Informacja o blisko 13,5 mln ton węgla importowanego w 2018 roku z Rosji pojawia się także w odpowiedziach na liczne interpelacje poselskie (np. Marka Sowy lub Adama Szłapki)

Kilka dni później (12 marca) zamknięty został rok 2019 i z szacunkowych danych (ostateczne będą w sierpniu br.) wynika, że import rosyjskiego węgla w 2019 roku zmniejszył się do 10,8 mln ton węgla kamiennego i 343 ton węgla brunatnego. Wliczyć w to należy też 41 tys. ton torfu oraz 102 tys. ton koksu i półkoksu. Razem daje to 10,9 mln ton.

Biedroń - DIP

Import węgla w poprzednich latach

2017 rok przyniósł 8,6 mln ton sprowadzonego węgla kamiennego, niemal 18 tys. ton węgla brunatnego, 25,5 tys. ton torfu i 61 tys. ton koksu i półkoksu. Razem – 8,7 mln ton.

W roku 2016 import z Rosji wyniósł 5,2 mln ton węgla kamiennego, 254 ton węgla brunatnego, 21 tys. ton torfu oraz 59 tys. ton koksu i półkoksu. Razem ok. 5,3 mln ton.

Rok 2015 to niemal 5 mln ton importowanego węgla kamiennego, 10 tys. ton torfu oraz 70 tys. ton koksu i półkoksu. Razem nieco ponad 5 mln ton.

A co z jabłkami?

Eksport polskich jabłek wyniósł w 2019 roku prawie 974 tys. ton. Z tego 169 ton, a więc ok. 0,017% trafiło do Rosji.

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, wypowiedź Roberta Biedronia uznajemy za prawdziwą. Słusznie przywołuje on ilość węgla importowanego z Rosji w roku 2018 i w momencie publikowania wpisu były to dane najbardziej aktualne. 

Należy jednak zaznaczyć, że szacunkowe dane za rok 2019 pokazują, że import rosyjskiego węgla uległ zmniejszeniu w stosunku do rekordowego roku 2018, natomiast lata 2015-2017 to import rzędu 5-9 mln ton. 

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!