Czas czytania: około min.

Ile wyniósł w 2018 roku wskaźnik dzietności?

09.12.2019 godz. 11:45

Wypowiedź

fot. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej / Wikimedia / https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en / modyfikacje demagog.org.pl

Prawda

Uzasadnienie

Współczynnik dzietności określa liczbę urodzonych dzieci przypadających na jedną kobietę w wieku rozrodczym (15-49 lat). Jeśli jego wartość waha się w przedziale 2,10 – 2,15, wówczas można mówić o zjawisku zastępowalności pokoleń.

Wskaźnik dzietności jest w Polsce obliczany przez Główny Urząd Statystyczny. Według danych GUS-u w roku 2016 w naszym kraju urodziło się 382,3 tys. dzieci, co przełożyło się na wskaźnik dzietności na poziomie 1,357. Rok później na świat przyszło ok. 20 tys. dzieci więcej (402 tys. urodzeń), na skutek czego współczynnik dzietności wzrósł do wartości 1,453. Według najnowszych danych za rok ubiegły, w Polsce urodziło się 388,2 tys. dzieci. co oznacza spadek o ok. 14 tys. względem roku 2017. Spadła również wartość współczynnika dzietności do poziomu 1,435.

W ostatnich czterech latach możemy zaobserwować również spadek liczby kobiet w wieku rozrodczym, co może oddziaływać na przytoczony powyżej wskaźnik dzietności. Dane przedstawiają się następująco:

Podsumowując, informacje przytoczone przez panią minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlenę Maląg mają swoje odzwierciedlenie w raportach GUS-u. Jej wypowiedź oceniamy więc jako prawdę.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub