Strona główna Wypowiedzi Ile wyniósł w 2018 roku wskaźnik dzietności?

Ile wyniósł w 2018 roku wskaźnik dzietności?

Ile wyniósł w 2018 roku wskaźnik dzietności?

Marlena Maląg

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Spada liczba kobiet w wieku rozrodczym. W 2017 wskaźnik dzietności wzrósł do 1,45, w 2018 ciut spadł.

Sygnały dnia, 5.12.2019 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Sygnały dnia, 5.12.2019 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Współczynnik dzietności określa liczbę urodzonych dzieci przypadających na jedną kobietę w wieku rozrodczym (15-49 lat). Jeśli jego wartość waha się w przedziale 2,10 – 2,15, wówczas można mówić o zjawisku zastępowalności pokoleń.

Wskaźnik dzietności jest w Polsce obliczany przez Główny Urząd Statystyczny. Według danych GUS-u w roku 2016 w naszym kraju urodziło się 382,3 tys. dzieci, co przełożyło się na wskaźnik dzietności na poziomie 1,357. Rok później na świat przyszło ok. 20 tys. dzieci więcej (402 tys. urodzeń), na skutek czego współczynnik dzietności wzrósł do wartości 1,453. Według najnowszych danych za rok ubiegły, w Polsce urodziło się 388,2 tys. dzieci. co oznacza spadek o ok. 14 tys. względem roku 2017. Spadła również wartość współczynnika dzietności do poziomu 1,435.

W ostatnich czterech latach możemy zaobserwować również spadek liczby kobiet w wieku rozrodczym, co może oddziaływać na przytoczony powyżej wskaźnik dzietności. Dane przedstawiają się następująco:

Podsumowując, informacje przytoczone przez panią minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlenę Maląg mają swoje odzwierciedlenie w raportach GUS-u. Jej wypowiedź oceniamy więc jako prawdę.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!