Czas czytania: około min.

Ile wynosi koszt budowy polskich autostrad?

11.05.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

fot. flickr.pl / Kancelaria Premiera / Public Domain Mark 1.0

Fałsz

Uzasadnienie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w lutym 2013 roku opublikowała informację, z której możemy dowiedzieć się, że średni koszt kilometra budowanej w Polsce autostrady wynosi 9,6 mln euro, a europejska średnia wynosi 10 mln euro. Z dołączonej tabeli wynika, że nie jest to najwyższy koszt w porównaniu z kosztami ponoszonymi w wybranych krajach europejskich. Przykładowo, wyższe koszty ponosi Irlandia (10 mln), Węgry (11,87 mln), Austria (12,87 mln), Norwegia (18 mln), czy Holandia (50 mln). Są jednak kraje, gdzie koszty te są niższe. Należą do nich wspomniane przez ministra Niemcy (8,24 mln) oraz Słowenia (7,29 mln).

Tabelaautostrad

źródło: gddkia.gov.pl

GDDKiA wskazuje jednocześnie, że “koszty budowy poszczególnych autostrad różnią się w zależności od m.in. ukształtowania terenu, gęstości zabudowy”, co utrudnia porównywanie kosztów budowy.

Temat ten porusza także raport PwC – „Budowa dróg w Polsce”. Podobnie jak GDDKiA wycenia koszt budowy 1 km autostrady w Polsce (9,61 mln euro) i Europie (9,4 mln euro). Jednocześnie wskazuje na tendencję spadkową – od 2008 do 2013 roku koszty budowy spadły o 36%.

Europejski Trybunał Obrachunkowy, który kontrolował, czy środki wydawane na drogi są właściwie wydatkowane, raportuje, że “na koszt projektu drogowego mogą wpływać: a) przebieg trasy i potrzeba nabycia gruntów, b) specyfikacje techniczne oparte na prognozach ruchu i obowiązujących normach budowlanych, c) systemy zamówień i konkurencja na rynku oraz d) zarządzanie projektem na etapie budowy” (s. 17 raportu) i wskazuje jednocześnie, że średni koszt całkowity skontrolowanych projektów realizowanych w pełni od podstaw wynosił 9,4 mln euro za kilometr, podczas gdy koszt całkowity projektów wykorzystujących istniejące trasy wynosił średnio 4,7 mln euro za kilometr”.

Podsumowując, dostępne opracowania dowodzą, że stwierdzenie ministra jest fałszywe. Cena wybudowania 1 km autostrady w Polsce odpowiada średniej unijnej i są państwa w których jest ona wyższa.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub