Czas czytania: około min.

Ile wynosi zadłużenie szpitali w Polsce?

08.01.2020 godz. 19:25

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Władysław Kosiniak Kamysz (PSL) w swojej wypowiedzi odniósł się do zadłużenia zakładów opieki zdrowotnej. Dane publikowane przez Ministerstwo Zdrowia są gromadzone przez Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej (SPZOZ) raz na kwartał. 

Jak podaje MZ dane ankietowe o zobowiązaniach ogółem i wymagalnych z uwzględnieniem:

  • odsetek samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
  • struktury zobowiązań w podziale na poszczególne województwa,
  • zmian w porównaniu do roku poprzedniego.

SPZOZ przekazują dane w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia na stronie internetowej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Zgodnie z danymi podanymi przez MZ w III kwartale 2019 roku zadłużenie wyniosło ponad 14 mld złotych:

www.gov.pl

Wypowiedź Władysława Kosiniaka-Kamysza uznajemy za prawdziwą, ponieważ podaje on poprawne dane na temat obecnego zadłużenia szpitali.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.