Strona główna Wypowiedzi Ile wynosi zadłużenie szpitali w Polsce?

Ile wynosi zadłużenie szpitali w Polsce?

Ile wynosi zadłużenie szpitali w Polsce?

Władysław Kosiniak-Kamysz

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej
Polskie Stronnictwo Ludowe

Zadłużenie szpitali to jest już chyba ponad 14 miliardów złotych.

Sygnały dnia, 31.12.2019

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Sygnały dnia, 31.12.2019

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Władysław Kosiniak Kamysz (PSL) w swojej wypowiedzi odniósł się do zadłużenia zakładów opieki zdrowotnej. Dane publikowane przez Ministerstwo Zdrowia są gromadzone przez Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej (SPZOZ) raz na kwartał. 

Jak podaje MZ dane ankietowe o zobowiązaniach ogółem i wymagalnych z uwzględnieniem:

  • odsetek samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
  • struktury zobowiązań w podziale na poszczególne województwa,
  • zmian w porównaniu do roku poprzedniego.

SPZOZ przekazują dane w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia na stronie internetowej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Zgodnie z danymi podanymi przez MZ w III kwartale 2019 roku zadłużenie wyniosło ponad 14 mld złotych:

www.gov.pl

Wypowiedź Władysława Kosiniaka-Kamysza uznajemy za prawdziwą, ponieważ podaje on poprawne dane na temat obecnego zadłużenia szpitali.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!