Strona główna Wypowiedzi Ile wynoszą miesięczne zarobki prezesa Enea Ciepło?

Ile wynoszą miesięczne zarobki prezesa Enea Ciepło?

Ile wynoszą miesięczne zarobki prezesa Enea Ciepło?

Tadeusz Truskolaski

Prezydent Białegostoku

Ja sprzedałem MPEC, Miejskie Przedsiębiorstwo (…) Energetyki Cieplnej, teraz to jest Enea Ciepło, kupiła to spółka Skarbu Państwa. U mnie w radzie nadzorczej było trzy osoby, w spółce Skarbu Państwa jest osiem osób. U mnie prezes zarabiał 12-13 tys., prezes w tej chwili zarabia ok. 50 tys. w spółce Skarbu Państwa.

Punkt Widzenia, 19.05.2021

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

 •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
 • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
 • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
 • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

Punkt Widzenia, 19.05.2021

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

 •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
 • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
 • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
 • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

 • W czasie rządów Tadeusza Truskolaskiego w Białymstoku rada nadzorcza spółki MPEC Białystok Sp. z o.o liczyła od 3 do 6 osób (w momencie sprzedaży spółki w 2014 roku były to 3 osoby). Zgodnie ze słowami prezydenta miesięczna pensja prezesa nie przekroczyła w tym czasie 13 tys. zł. brutto.
 • W dniu publikacji analizy rada nadzorcza spółki Enea Ciepło Sp. z o.o liczy siedem osób. Nie dysponujemy jednak danymi dot. tej kwestii na 18 maja, a także za okres 2015–2020. Poza tym nie posiadamy źródła, na podstawie którego moglibyśmy zweryfikować aktualne zarobki prezesa spółki.
 • W związku z powyższym zwróciliśmy się do spółki w trybie dostępu do informacji publicznej o udostępnienie informacji. Nie otrzymaliśmy odpowiedzi w ustawowym terminie. Z racji braku podstaw do oceny drugiej części wypowiedzi Tadeusza Truskolaskiego, uznajemy ją za nieweryfikowalną.

Kontekst wypowiedzi

Tadeusz Truskolaski (prezydent Białegostoku od grudnia 2006 roku) gościł 19 maja wraz z Dariuszem Polowym (prezydent Raciborza) w programie „Punkt Widzenia” na antenie Polsatu News. Rozmowa dotyczyła wpływu Polskiego Ładu na wysokość samorządowych budżetów. W trakcie dyskusji nad oszczędnościami w miejskich spółkach prezydent Białegostoku przypomniał, do jakich zmian doszło w dawnym Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej po sprzedaży do spółki Skarbu Państwa, Enea S.A w 2014 roku. Tadeusz Truskolaski zwrócił uwagę na wzrost liczby osób zasiadających w radzie nadzorczej nowej spółki Enea Ciepło oraz znaczny wzrost pensji prezesa spółki.

Informacje dotyczące spółek

W celu uzyskania odpowiednich informacji na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku zwróciliśmy się w pierwszej kolejności o udostępnienie informacji do  Urzędu Miasta w Białymstoku na temat MPEC Białystok Sp. z o.o. Zadaliśmy następujące pytania:

 1. Ile osób liczyła rada nadzorcza spółki MPEC Sp. z o.o., rok po roku, w latach 2007–2014?
 2. Jakie były zarobki prezesa spółki MPEC Sp. z o.o., rok po roku, w latach 2007–2014?

Z nadesłanej odpowiedzi wynika, że w latach 2007–2014 liczebność rady nadzorczej spółki wahała się od trzech do sześciu osób. W momencie sprzedaży spółki w maju 2014 roku radę nadzorczą tworzyły trzy osoby. Szczegóły przedstawiamy poniżej:

 • rok 2007: sześć osób,
 • rok 2008:  sześć osób,
 • rok 2009:  sześć osób,
 • rok 2010: cztery do sześciu osób,
 • rok 2011: cztery osoby,
 • rok 2012: cztery osoby,
 • rok 2013: cztery osoby,
 • rok 2014: trzy osoby do 7 października, pięć osób do końca roku.

Miesięczne zarobki brutto prezesa spółki w latach 2007–2013 wahały się od 9 400,00 zł do 12 401,00 zł. Urząd Miasta w Białymstoku nie odnalazł danych na temat wynagrodzenia w roku 2014. Poniżej prezentujemy szczegółowe dane:

 • rok 2007: 9 400,00 zł,
 • rok 2008: 9 708,58 zł,
 • rok 2009: 10 623,00 zł,
 • rok 2010: 11 055,00 zł,
 • rok 2011: 11 535,36 zł,
 • rok 2012: 12 063,00 zł,
 • rok 2013: 12 401,00 zł.

Zgodnie z informacjami na stronie spółki Enea Ciepło Sp. z o.o. rada nadzorcza w dniu publikacji artykułu liczyła siedem osób.

Źródło: Enea

Aby uzyskać komplet danych, wysłaliśmy do Ministerstwa Aktywów Państwowych prośbę o udostępnienie informacji dotyczących spółki Enea Ciepło Sp. z o.o. Zadaliśmy następujące pytania:

 1. Ile osób liczyła rada nadzorcza spółki Enea Ciepło Sp. z o.o. w Białymstoku, rok po roku, w latach 2015–2021?
 2. Jakie były zarobki prezesa spółki Enea Ciepło Sp. z o.o. w Białymstoku, rok po roku, w latach 2015–2021?

W nadesłanej odpowiedzi przedstawiciel Biura Ministra poinformował, że Skarb Państwa nie jest udziałowcem spółki Enea Ciepło Sp. z.o.o. i nie pełni bezpośredniego nadzoru korporacyjnego nad spółką, w związku z powyższym Ministerstwo Aktywów Państwowych nie posiada wnioskowanych informacji i nie jest właściwe w przedmiotowej sprawie. 

W związku z brakiem oczekiwanej odpowiedzi 30 czerwca 2021 roku wysłaliśmy to samo zapytanie bezpośrednio do spółki Enea Ciepło Sp. z.o.o. Pomimo upływu ustalonego w ustawie terminu 14 dni od złożenia wniosku, nie otrzymaliśmy odpowiedzi na zadane pytania. 

Artykuł powstał w ramach projektu „Fakty w debacie publicznej”, realizowanego z dotacji programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, finansowanego z Funduszy EOG.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!