Strona główna Wypowiedzi Ile zboża produkuje Polska, a ile Ukraina? Sprawdzamy

Ile zboża produkuje Polska, a ile Ukraina? Sprawdzamy

Ile zboża produkuje Polska, a ile Ukraina? Sprawdzamy

Michał Kołodziejczak

Poseł
AgroUnia

Produkujemy zboża w Polsce łącznie ok. 35 mln ton. Ukraina produkuje ponad 60 mln ton, z tego połowa to jest kukurydza.

Kanał Zero, 21.02.2024

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Kanał Zero, 21.02.2024

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • Jeszcze przed pełnoskalową inwazją Rosji, w latach 20192021, Ukraina produkowała średnio 74,67 mln ton zboża rocznie, w tym średnio 36,1 mln ton kukurydzy (48,3 proc.). Natomiast w 2022 roku zbiory zbóż w Ukrainie spadły do 53,5 mln ton (w tym 26,2 mln ton kukurydzy).
  • W latach 20192021 Polska produkowała średnio 33,34 mln ton zboża rocznie. W 2022 roku produkcja ta sięgnęła 35,3 mln ton.
  • Na rok 2023 Ministerstwo Polityki Agrarnej i Żywności Ukrainy prognozuje produkcję zboża na poziomie ponad 60 mln ton, z czego połowa to kukurydza (31 mln ton). Zgodnie z szacunkami w Polsce w tym czasie wyprodukowano 35,8 mln ton zboża.
  • Wypowiedź Michała Kołodziejczaka oceniamy jako prawdę.

Protesty rolników. Zapowiadają blokadę Warszawy

Trwają protesty rolników, którzy blokują drogi nie tylko w Polsce, ale również m.in. we Francji i we Włoszech. Na 27 lutego polscy rolnicy zaplanowali szereg zgromadzeń w Warszawie. Do akcji przyłączają się także myśliwi i górnicy. Ma dojść do blokady stolicy, która przygotowuje się na liczne utrudnienia w ruchu.

Rolnicy manifestują w ten sposób swoje niezadowolenie wynikające z niskiej opłacalności produkcji rolnej. Wskazują na niekontrolowany napływ towarów z Ukrainy, który pogarsza i tak złą sytuację rolników i innych osób z branży rolniczej i przetwórczej.

Produkcja zboża w Polsce rośnie od kilku lat

W „Kanale Zero” debatowano o sytuacji rolników w Polsce i UE. Jednym z uczestników rozmowy był Michał Kołodziejczak, który porównał produkcję zboża w Polsce i w Ukrainie. Powołał się na aktualne dane. Zgodnie z szacunkiem GUS w Polsce w 2023 roku wyprodukowano 35,8 mln ton zbóż.

Podobnie było w roku inwazji Rosji na Ukrainę, czyli w 2022 roku, kiedy produkcja zbóż była nieznacznie niższa i wyniosła 35,6 mln ton (plik: „Tablice w formie XLSX”, tabl. 1). 

W 2021 roku wyprodukowaliśmy z kolei 34,6 mln ton (plik: „Tablice w formie XLSX”, tabl. 1), rok wcześniej 35,5 mln ton, natomiast w 2019 roku było to 29,9 mln ton. Oznacza to, że produkcja rośnie, a w latach 2019–2021 wynosiła średnio 33,34 mln ton.

Produkcja zboża w Ukrainie. W 2021 roku padł rekord

Przed wojną, jak informują statystyki opublikowane przez Państwowy Urząd Statystyczny Ukrainy (plik: „Crops growing [1991-2022]”), odnotowano zbiory zbóż i roślin strączkowych na poziomie 86 mln ton, z czego same zboża stanowiły 85,3 mln ton (plik: „Areas, gross harvest and yields of agricultural crops by their species in 2021”, skoroszyt 3 „Cereal Crops”, zakładka 1). 

Z tej liczby 42,1 tony to zbiory kukurydzy (49,3 proc.). W 2021 roku Ukraina ogłosiła rekordowe zbiory kukurydzy i roślin oleistych, przekraczające 100 mln ton.

W 2020 roku w Ukrainie zebrano 64,3 mln ton zbóż, w tym 30,3 mln ton kukurydzy (47,1 proc.). Rok wcześniej produkcja zboża sięgnęła 74,4 mln ton, w tym samej kukurydzy było 35,9 mln ton (48,2 proc.). W latach 2019–2021, czyli przed pełnoskalową wojną, sytuacja wyglądała następująco: Ukraina produkowała rocznie średnio 74,67 mln ton zboża i średnio 36,1 mln ton kukurydzy (48,3 proc.) Porównanie sytuacji w Ukrainie i Polsce zobaczysz na poniższym wykresie.

Zbiory w 2022 i 2023 roku były mniejsze

W 2022 roku doszło do pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Miało to negatywny wpływ na zbiory – zgodnie z danymi Państwowego Urzędu Statystycznego Ukrainy zebrano wtedy łącznie 53,9 mln ton zbóż i roślin strączkowych (plik: „Areas, gross harvest and yields of agricultural crops by their species in 2022”, skoroszyt 3 „Cereal Crops”, zakładka 1). Samych zbóż zebrano w 2022 roku 53,5 mln ton. Zbiory kukurydzy sięgnęły 26,2 mln ton.

Urząd Statystyczny nie udostępnił jeszcze pełnych danych za 2023 rok. Dysponujemy natomiast prognozami w tym zakresie. Ministerstwo Polityki Agrarnej i Żywności Ukrainy w grudniu 2023 roku szacowało, że zbiory zbóż i roślin oleistych sięgną 81,3 mln ton. Jeżeli chodzi o same zboża, Ukraina powinna zebrać ich 59,7 mln ton, w tym 30,1 mln ton kukurydzy

Niepełne dane za ten rok przedstawiło już Ukraińskie Stowarzyszenie Zbożowe (Ukrainian Grain Association). Zgodnie z ich szacunkami po zliczeniu plonów z 88 proc. pól Ukraina zebrała w zeszłym roku 57,6 mln ton zbóż, w tym 27,4 mln ton kukurydzy

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!