Strona główna Wypowiedzi Ile złota ma Polska? NBP powiększa rezerwy

Ile złota ma Polska? NBP powiększa rezerwy

Ile złota ma Polska? NBP powiększa rezerwy

Adam Glapiński

Prezes Narodowego Banku Polskiego

Obecnie rezerwy wynoszą 156,5 mld euro, (…) z tego złoto stanowi 9,4% oficjalnych aktywów rezerwowych.

Posiedzenie Sejmu, 12.07.2023

Częściowa prawda

Wypowiedź uznajemy za częściową prawdę, gdy: 

  • zawiera połączenie informacji prawdziwych z fałszywymi. Obecność nieprawdziwej informacji nie powoduje jednak, że teza zawarta w weryfikowanym stwierdzeniu zostaje wypaczona bądź przeinaczona,
  • rzeczywiste dane w jeszcze większym stopniu przemawiają na korzyść tezy autora.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 12.07.2023

Częściowa prawda

Wypowiedź uznajemy za częściową prawdę, gdy: 

  • zawiera połączenie informacji prawdziwych z fałszywymi. Obecność nieprawdziwej informacji nie powoduje jednak, że teza zawarta w weryfikowanym stwierdzeniu zostaje wypaczona bądź przeinaczona,
  • rzeczywiste dane w jeszcze większym stopniu przemawiają na korzyść tezy autora.

Sprawdź metodologię

  • Według najnowszych danych (koniec czerwca 2023 roku) polskie rezerwy wynoszą 166,8 mld euro, czyli ok. 742,2 mld zł.
  • Wartość zgromadzonego złota wynosi 15,648 mld euro i stanowi ok. 9,4 proc. aktywów rezerwowych.
  • Pod koniec 2022 roku polskie aktywa rezerwowe wynosiły 156,5 mld euro, z czego złoto stanowiło ok. 8 proc.
  • Adam Glapiński przytoczył prawidłowe informacje na temat złota posiadanego obecnie przez NBP. Przywołał jednak nieaktualne dane dotyczące wielkości polskich rezerw. W rzeczywistości obecnie są one jeszcze wyższe. Na tej podstawie oceniamy wypowiedź jako częściową prawdę.
  • Polska jest na 22. miejscu na świecie pod względem wielkości rezerw złota oraz na 19. pod względem wielkości rezerw finansowych.

[Aktualizacja 19.01.2024] Z początkiem 2024 roku nazwę oceny „częściowy fałsz” zmieniliśmy na „częściowa prawda”. Z tego powodu nazwę oceny zmieniliśmy także w opublikowanych wcześniej analizach wypowiedzi.

Glapiński: NBP wspiera stabilność krajowego systemu finansowego

W połowie lipca odbyło się posiedzenie Sejmu, podczas którego zostało przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok. Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła kierunki zmian w systemie finansów publicznych, a najważniejsze wnioski przedstawił z mównicy prezes Marian Banaś.

Na posiedzeniu przedstawiono także sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2022 roku. Prezes Adam Glapiński przekonywał o sukcesach polskiej polityki pieniężnej i podkreślił, że obecnie mamy zbudowane duże rezerwy finansowe w walutach i złocie.

Czym są aktywa rezerwowe?

Narodowy Bank Polski gromadzi rezerwy dewizowe. Jest to jedno z zadań NBP, określone w ustawie o Narodowym Banku Polskim. Rezerwy to łatwo rozporządzalne, płynne aktywa zagraniczne. W ich skład wchodzą rezerwy walutowe (przede wszystkim papiery wartościowe w walutach obcych), lokaty, gotówka i złoto. 

Nadrzędnym celem gromadzenia rezerw jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa finansowego kraju i jego płynności płatniczej. Przykładowo rezerwy zmniejszają ryzyko ataków spekulacyjnych na walutę danego kraju, przez co wpływają na stabilność jego waluty, a tym samym całej jego gospodarki.

Ponadto rolą rezerw jest przede wszystkim podniesienie wiarygodności finansowej kraju, przekładające się na niższe koszty finansowania na światowych rynkach, niższą zmienność kursu złotego, a także niższe ryzyko nagłego odpływu kapitału. Gdy sytuacja tego wymaga, rezerwy mogą być wykorzystane do wsparcia stabilności sektora bankowego lub rynków finansowych.

Obecnie w rezerwach leży ponad 160 mld euro

Co miesiąc NBP publikuje komunikaty dotyczące aktywów rezerwowych. Według najbardziej aktualnych danych na koniec czerwca 2023 roku oficjalne aktywa rezerwowe zarządzane przez NBP wynosiły 166,8 mld euro, czyli ok. 180,7 mld dolarów amerykańskich. 

W przeliczeniu na polską walutę aktywa rezerwowe opiewały na kwotę 742,2 mld złotych

Przywołana przez Glapińskiego kwota 156,5 mld euro (ok. 733,8 mld zł) dotyczy aktywów rezerwowych, którymi Polska dysponowała pod koniec 2022 roku.

NBP trzyma rezerwy w walutach

Znacząca większość (ok. 70 proc.) aktywów rezerwowych NBP jest inwestowana w rządowe papiery wartościowe oraz w zagraniczne papiery wartościowe emitowane przez instytucje międzynarodowe. Pozostałe środki są lokowane w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie.

NBP dąży do dywersyfikacji rezerw. Dominujący udział w strukturze walutowej stanowią rezerwy w dolarach amerykańskich i euro (łącznie ok. 61 proc.). Oprócz tego NBP buduje rezerwy w funtach brytyjskich (12 proc.), dolarach kanadyjskich (10 proc.), dolarach australijskich (8 proc.), koronach norweskich (6 proc.) i dolarach nowozelandzkich (3 proc.). 

Ile złota ma Polska? Obecnie 263 tony

Pod koniec 2022 roku NBP dysponował ok. 228,7 tonami złota (s. 17). Z mównicy sejmowej Adam Glapiński podkreślił, że obecnie w rezerwach NBP znajduje się ponad 263,4 tony złota.

Faktycznie w skład polskich rezerw wchodzi także złoto. W czerwcu 2023 roku NBP dysponował złotem o łącznej wartości 69,6 mld zł. Oznacza to, że złoto stanowiło ok. 9,4 proc. aktywów rezerwowych.

Na stronie NBP nie są jeszcze dostępne informacje o ilości złota, które posiadaliśmy w czerwcu. W maju tego roku Bank dysponował 8,468 mln uncji trojańskich złota (ok. 31,1 g), czyli ok. 263 tonami kruszcu.

Polska wśród państw z największą rezerwą złota i walut

Według danych World Gold Council najwięcej złota w swoich rezerwach mają Stany Zjednoczone (8 133 tony). Na drugim miejscu znalazły się Niemcy (3 354 tony), a na trzecim Włochy (2 541 ton). Polska uplasowała się na 22 miejscu.

Polskie złoto jest w dużej mierze przechowywane w dwóch miejscach: w skarbcu Narodowego Banku Polskiego oraz w Skarbcu Banku Anglii.

Na stronie Banku Światowego znajdziemy statystyki porównujące wielkość rezerw finansowych większości państw na świecie. Największymi rezerwami dysponują Chiny (ok. 3 307 mld dolarów). Na drugim miejscu znalazła się Japonia (ok. 1 227 mld dolarów), a na trzecim Szwajcaria (923 mld dolarów). Polska w 2022 roku uplasowała się na 19 miejscu.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!