Czas czytania: około min.

Ilu kandydatów na Uniwersytet Adama Mickiewicza to cudzoziemcy?

25.08.2021 godz. 14:06

Wypowiedź

fot. Adrian Grycuk / Wikimedia / https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en / modyfikacje demagog.org.pl

Manipulacja

Analiza w pigułce

  • Z informacji, które uzyskaliśmy od rzeczniczki prasowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, wynika, że wśród kandydatów przyjętych na studia cudzoziemcy stanowią 11,4 proc. Dane obejmują pierwszą turę rekrutacji.
  • Z danych Systemu Internetowej Rekrutacji (SIR) poznańskiej uczelni wynika, że odsetek kandydatów – a to do tej kategorii odwołał się Przemysław Czarnek – jest jednak znacznie niższy i wynosi 6 proc. Wypowiedź oceniamy zatem jako manipulację.

Kontekst wypowiedzi

W rozmowie z 23 lipca w Polskim Radiu, której gościem był minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, poruszono temat wyników rekrutacji na studia. Prowadzący zapytał ministra, czy jego zdaniem występuje tendencja do przyjmowania coraz większej liczby obcokrajowców na polskie uczelnie. Szef resortu edukacji i szkolnictwa wyższego uznał, że to stwierdzenie to absurd i że bez problemu można dostać się na wyższe uczelnie, a placówki z ponadprzeciętną liczbą studentów z zagranicy to pojedyncze przypadki. Jako przykład Czarnek przywołał Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Minister stwierdził, że 90 proc. kandydatów na studia na tej uczelni Polacy, a 10 proc. obcokrajowcy.

Jak przebiega proces rekrutacji cudzoziemców na UAM?

Kandydaci zarówno z Polski, jak i zagranicy muszą stworzyć konto w Systemie Internetowej Rekrutacji, wybrać kierunek (lub kierunki), którym są zainteresowani i opłacić zapis.

Cudzoziemcy po stworzeniu konta muszą określić warunki finansowe, na których ubiegają się na studia. Nie dotyczy to osób z zagranicy, które spełniają jeden z poniższych warunków:

  • bycie obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  • posiadanie karty pobytu,
  • posiadanie statusu uchodźcy,
  • posiadanie certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (co najmniej na poziomie biegłości językowej C1),
  • posiadanie ważnej Karty Polaka,
  • bycie małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Polski, mieszkającym na terytorium RP,
  • posiadanie zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w ustawie o cudzoziemcach.

Kolejnym etapem jest wprowadzenie wyników matur oraz załączenie dobrej jakości zdjęcia. Jeśli dany kandydat zakwalifikuje się na konkretny kierunek, jego zadaniem jest dostarczenie odpowiednich dokumentów na wydział, w którym będzie studiować. 

Ilu kandydatów na studia na UAM to cudzoziemcy?

Jak czytamy na stronie uniwersytetu, do 22 lipca (dzień przed wypowiedzią Przemysława Czarnka) w Systemie Internetowej Rekrutacji odnotowano łącznie 29 458 zapisów chętnych do podjęcia studiów na UAM. Niespełna 6 proc. z tej liczby stanowili cudzoziemcy (1 730). Nie jest zatem prawdą, że odsetek kandydatów z zagranicy wynosi na tej uczelni 10 proc.

Aby dowiedzieć się, ilu obcokrajowców zostało przyjętych na studia, skontaktowaliśmy się z rzeczniczką prasową Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Małgorzatą Rybczyńską, dzięki której dowiedzieliśmy się, jak wyglądały wyniki rekrutacji w tym roku oraz w poprzednich latach.

Źródło: UAM

Z uzyskanych przez nas danych wynika, że do 12 sierpnia w tegorocznej rekrutacji na poznański uniwersytet zapisy złożyło ogółem 30 269 kandydatów, z czego 1 813 stanowili cudzoziemcy. Warto zaznaczyć, że dużą część kandydujących z zagranicy stanowili Białorusini oraz Ukraińcy. Do tej pory uczelnia przyjęła na studia (przede wszystkim I stopnia i jednolite magisterskie) 7 049 osób. Liczba przyjętych studentów (a nie samych kandydatów) z zagranicy wyniosła 803, co stanowi 11,4 proc. ogółu. 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w tegorocznej rekrutacji oferuje ogółem na studiach stacjonarnych oraz zaocznych 17 tys. miejsc na 200 kierunkach i specjalnościach.

Przyjrzyjmy się również, jak wyglądały rekrutacje na UAM na przestrzeni ostatnich kilku lat:

Źródło: UAM

Jak możemy zauważyć, mimo że najnowsze dane obejmują wyniki rekrutacji tylko w pierwszej turze, odsetek zarówno kandydatów, jak i studentów z zagranicy przyjętych na studia w zbliżającym się roku akademickim wzrósł. W rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 o przyjęcie na UAM ubiegało się 1 282 cudzoziemców, którzy stanowili 3 proc. wszystkich kandydatów.

Taki sam odsetek kandydatów z zagranicy odnotowano w roku akademickim 2019/2020, natomiast w roku 2018/2019 było to 2 proc. Na studia w roku akademickim 2020/2021 przyjęto łącznie 778 cudzoziemców, co stanowiło 5 proc. wszystkich studentów. We wcześniejszych latach ten odsetek wynosił jeszcze mniej: w roku akademickim 2019/2020 było to 4 proc., a w roku 2018/2019 – 3 proc.

Artykuł powstał w ramach projektu „Fakty w debacie publicznej”, realizowanego z dotacji programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, finansowanego z Funduszy EOG.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub