Strona główna Wypowiedzi Ilu kandydatów na Uniwersytet Adama Mickiewicza to cudzoziemcy?

Ilu kandydatów na Uniwersytet Adama Mickiewicza to cudzoziemcy?

Ilu kandydatów na Uniwersytet Adama Mickiewicza to cudzoziemcy?

Przemysław Czarnek

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

90 proc. kandydatów na studia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza to są Polacy, a 10 proc. obcokrajowcy.

24 Pytania – Rozmowa Poranka, 23.07.2021

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

24 Pytania – Rozmowa Poranka, 23.07.2021

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

 • Z informacji, które uzyskaliśmy od rzeczniczki prasowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, wynika, że wśród kandydatów przyjętych na studia cudzoziemcy stanowią 11,4 proc. Dane obejmują pierwszą turę rekrutacji.
 • Z danych Systemu Internetowej Rekrutacji (SIR) poznańskiej uczelni wynika, że odsetek kandydatów – a to do tej kategorii odwołał się Przemysław Czarnek – jest jednak znacznie niższy i wynosi 6 proc. Wypowiedź oceniamy zatem jako manipulację.

Kontekst wypowiedzi

W rozmowie z 23 lipca w Polskim Radiu, której gościem był minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, poruszono temat wyników rekrutacji na studia. Prowadzący zapytał ministra, czy jego zdaniem występuje tendencja do przyjmowania coraz większej liczby obcokrajowców na polskie uczelnie. Szef resortu edukacji i szkolnictwa wyższego uznał, że to stwierdzenie to absurd i że bez problemu można dostać się na wyższe uczelnie, a placówki z ponadprzeciętną liczbą studentów z zagranicy to pojedyncze przypadki. Jako przykład Czarnek przywołał Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Minister stwierdził, że 90 proc. kandydatów na studia na tej uczelni Polacy, a 10 proc. obcokrajowcy.

Jak przebiega proces rekrutacji cudzoziemców na UAM?

Kandydaci zarówno z Polski, jak i zagranicy muszą stworzyć konto w Systemie Internetowej Rekrutacji, wybrać kierunek (lub kierunki), którym są zainteresowani i opłacić zapis.

Cudzoziemcy po stworzeniu konta muszą określić warunki finansowe, na których ubiegają się na studia. Nie dotyczy to osób z zagranicy, które spełniają jeden z poniższych warunków:

 • bycie obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • posiadanie karty pobytu,
 • posiadanie statusu uchodźcy,
 • posiadanie certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (co najmniej na poziomie biegłości językowej C1),
 • posiadanie ważnej Karty Polaka,
 • bycie małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Polski, mieszkającym na terytorium RP,
 • posiadanie zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w ustawie o cudzoziemcach.

Kolejnym etapem jest wprowadzenie wyników matur oraz załączenie dobrej jakości zdjęcia. Jeśli dany kandydat zakwalifikuje się na konkretny kierunek, jego zadaniem jest dostarczenie odpowiednich dokumentów na wydział, w którym będzie studiować. 

Ilu kandydatów na studia na UAM to cudzoziemcy?

Jak czytamy na stronie uniwersytetu, do 22 lipca (dzień przed wypowiedzią Przemysława Czarnka) w Systemie Internetowej Rekrutacji odnotowano łącznie 29 458 zapisów chętnych do podjęcia studiów na UAM. Niespełna 6 proc. z tej liczby stanowili cudzoziemcy (1 730). Nie jest zatem prawdą, że odsetek kandydatów z zagranicy wynosi na tej uczelni 10 proc.

Aby dowiedzieć się, ilu obcokrajowców zostało przyjętych na studia, skontaktowaliśmy się z rzeczniczką prasową Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Małgorzatą Rybczyńską, dzięki której dowiedzieliśmy się, jak wyglądały wyniki rekrutacji w tym roku oraz w poprzednich latach.

Źródło: UAM

Z uzyskanych przez nas danych wynika, że do 12 sierpnia w tegorocznej rekrutacji na poznański uniwersytet zapisy złożyło ogółem 30 269 kandydatów, z czego 1 813 stanowili cudzoziemcy. Warto zaznaczyć, że dużą część kandydujących z zagranicy stanowili Białorusini oraz Ukraińcy. Do tej pory uczelnia przyjęła na studia (przede wszystkim I stopnia i jednolite magisterskie) 7 049 osób. Liczba przyjętych studentów (a nie samych kandydatów) z zagranicy wyniosła 803, co stanowi 11,4 proc. ogółu. 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w tegorocznej rekrutacji oferuje ogółem na studiach stacjonarnych oraz zaocznych 17 tys. miejsc na 200 kierunkach i specjalnościach.

Przyjrzyjmy się również, jak wyglądały rekrutacje na UAM na przestrzeni ostatnich kilku lat:

Źródło: UAM

Jak możemy zauważyć, mimo że najnowsze dane obejmują wyniki rekrutacji tylko w pierwszej turze, odsetek zarówno kandydatów, jak i studentów z zagranicy przyjętych na studia w zbliżającym się roku akademickim wzrósł. W rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 o przyjęcie na UAM ubiegało się 1 282 cudzoziemców, którzy stanowili 3 proc. wszystkich kandydatów.

Taki sam odsetek kandydatów z zagranicy odnotowano w roku akademickim 2019/2020, natomiast w roku 2018/2019 było to 2 proc. Na studia w roku akademickim 2020/2021 przyjęto łącznie 778 cudzoziemców, co stanowiło 5 proc. wszystkich studentów. We wcześniejszych latach ten odsetek wynosił jeszcze mniej: w roku akademickim 2019/2020 było to 4 proc., a w roku 2018/2019 – 3 proc.

Artykuł powstał w ramach projektu „Fakty w debacie publicznej”, realizowanego z dotacji programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, finansowanego z Funduszy EOG.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!