Czas czytania: około min.

Ilu kandydatów w wyborach parlamentarnych może wystawić komitet wyborczy?

08.06.2017 godz. 11:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zgodnie z kodeksem wyborczym w Polsce obowiązuje ordynacja wielomandatowa. Listy wyborcze mogą zgłosić komitety wyborcze, koalicyjne komitety wyborcze oraz komitety wyborcze wyborców.

W art.211 ust.2 Kodeksu wyborczego zapisano, że

“liczba kandydatów na liście nie może być mniejsza niż liczba posłów wybieranych w danym  okręgu wyborczym i większa niż dwukrotność liczby posłów wybieranych w danym okręgu wyborczym.”

Oznacza to, że każdy komitet wyborczy w całym kraju może zgłosić listy wyborcze równe dwukrotności całkowitej liczbie mandatów. Zgodnie z art. 193 ust.1 KW do Sejmu wybiera się 460 posłów. Zatem w wyborach komitet wyborczy może wystawić maksymalnie 920 kandydatów.

Jeżeli chodzi o wybory do Senatu to zgodnie z art. 256 Kodeksu wyborczego obywatele wybierają 100 senatorów w jednomandatowych okręgach wyborczych. Art. 264 informuje nas, że komitet wyborczy może w danym okręgu zgłosić jednego kandydata na senatora.

Podsumowując, według obowiązujących przepisów Kodeksu wyborczego komitety wyborcze w wyborach parlamentarnych mogą przedstawić wyborcom maksymalnie 1020 kandydatów.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.