Strona główna Wypowiedzi Ilu rodziców uważa, że należy powrócić do nauczania stacjonarnego?

Ilu rodziców uważa, że należy powrócić do nauczania stacjonarnego?

Ilu rodziców uważa, że należy powrócić do nauczania stacjonarnego?

Dariusz Piontkowski

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Chyba dzisiaj był sondaż opublikowany, który mówił o tym, jak rodzice do tej sprawy podchodzą. Z tego co pamiętam, ok. 70% rodziców uważa, że należy wrócić do nauczania stacjonarnego (…), 68 (procent – przyp. Demagog) – chyba.

Gość Wydarzeń, 27.08.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Gość Wydarzeń, 27.08.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Wypowiedź ministra Dariusza Piontkowskiego uznajemy za prawdziwą, ponieważ w sondażu opublikowanym 27 sierpnia 68,4 proc. ankietowanych stwierdziło, że posłałoby swoje dzieci od 1 września do szkoły, jeżeli miałoby taką możliwość.

Sondaż United Surveys

27 sierpnia 2020 roku radio RMF FM oraz portal Dziennik Gazeta Prawna opublikowały wyniki sondażu zrealizowanego przez pracownię United Surveys. Ankietowani zostali zapytani o kwestię powrotu dzieci do szkół:

„Czy w obecnej sytuacji epidemicznej, gdyby istniał wybór, posłałby/łaby Pan/Pani dziecko do szkoły od 1 września?”

68,4 proc. respondentów udzieliło odpowiedzi twierdzącej. Na posłanie dziecka do szkoły nie zdecydowałoby się 27,2 proc. badanych. Pozostała grupa (4,4 proc.) nie była w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Sondaż IBP

Dzień po wypowiedzi ministra edukacji opublikowane zostały wyniki sondażu Instytutu Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu”. Według 48 proc. respondentów dzieci powinno od 1 września normalnie wrócić do szkoły. Natomiast zdaniem 27 proc. ankietowanych dzieci powinny uczęszczać na zajęcia naprzemiennie (raz zdalnie, raz stacjonarnie). Przeciwnicy posyłania dzieci do szkoły stanowili grupę 19 proc., a 6 proc. badanych udzieliło odpowiedzi „trudno powiedzieć”.

Sondaż IBP wykonano na grupie 1 024 osób metodą ankiet internetowych.

Jak mają wyglądać zajęcia od 1 września?

Uczniowie jak co roku powrócą do szkoły 1 września. Zajęcia będą odbywać się co do zasady w formie stacjonarnej przy zachowaniu zasad higieny osobistej i reżimu sanitarnego. MEN przygotowało w tym celu dla uczniów plakat informacyjny stanowiący swojego rodzaju dekalog.

 

Ilu rodziców uważa, że należy powrócić do nauczania stacjonarnego?

Źródło: MEN

Warto zaznaczyć, że w szkołach nie wprowadzono odgórnego obowiązku zakrywania ust i nosa dla uczniów. Będzie on dotyczyć wyłącznie osób trzecich. W sytuacji, gdy sytuacja epidemiologiczna na terenie placówki edukacyjnej ulegnie pogorszeniu, dyrektor szkoły ma możliwość podjęcia decyzji o przejściu na zajęcia hybrydowe bądź też w formie zdalnej. Do podjęcia takiej decyzji wymagana jest jednak pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz zgoda organu prowadzącego.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!