Strona główna Wypowiedzi Ilu seniorów jest zagrożonych ubóstwem?

Ilu seniorów jest zagrożonych ubóstwem?

Ilu seniorów jest zagrożonych ubóstwem?

Małgorzata Niemczyk

Posłanka
Platforma Obywatelska

Ubóstwem w Polsce jest już zagrożony co piąty senior. Zagrożonych ubóstwem jest aż 21 proc. emerytek. Stopa zastąpienia spada: wynosiła 52 proc., a wynosi 42 proc.

Posiedzenie Sejmu, 26.10.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 26.10.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • 2021 roku co piąta osoba (18,2 proc.) powyżej 65. roku życia była zagrożona ubóstwem. Problem ten dotyczył w większym stopniu seniorek (21,7 proc.) niż seniorów (12,7 proc.).
  • Stopa zastąpienia między 2014 a 2021 rokiem spadła z 52,5 proc. do 45,2 proc. (a nie 42 proc.). Nieznaczna pomyłka nie wpływa na wydźwięk wypowiedzi, w związku z czym uznajemy ją za prawdziwą.

Będzie waloryzacja emerytur

W zeszłym tygodniu Sejm przegłosował nowelizację ustawy o emeryturach i Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli prezydent podpisze akt prawny, od marca 2023 roku emerytury i renty wzrosną o co najmniej 250 zł. Natomiast minimalna emerytura będzie wynosić 1 588,44 zł brutto.

Posłowie opozycji – w tym Małgorzata Niemczyk – głosowali za przyjęciem nowelizacji. Podczas dyskusji sejmowej podkreślali jednak, że podwyżka przewidziana dla seniorów jest zbyt niska w stosunku do panującej inflacji.

W konsekwencji spadek siły nabywczej pieniądza jeszcze mocniej uderzy w seniorów. Nawet co piąta osoba powyżej 65. roku życia ma być zagrożona ubóstwem. 

Statystyki nie kłamią. Co piąty senior zagrożony ubóstwem

Według najnowszych danych Eurostatu w 2021 roku odsetek osób powyżej 65. roku życia zagrożonych ubóstwem wyniósł 18,2 proc. Oznacza to, że w praktyce na ubóstwo był narażony co piąty senior. 

Statystyki wskazują również na dysproporcje między mężczyznami i kobietami. Podczas gdy w ubiegłym roku na ubóstwo było narażonych 12,7 proc. seniorów, tak w przypadku seniorek było to 21,7 proc.

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem w ostatnich latach wzrastał

Wynik Polski był nieznacznie gorszy od średniej unijnej (15,7 proc.). W trudniejszym położeniu znajdują się seniorzy w 11 państwach UE. Najgorzej pod tym względem wypada Łotwa, gdzie co druga osoba w wieku powyżej 65. roku życia jest zagrożona ubóstwem.

W Polsce w latach 2015–2020 ryzyko ubóstwa wśród osób 65+ stale wzrastało. W 2015 roku zagrożonych było 11,5 proc. seniorów. W kolejnych latach było to: 12,3 proc. w 2016 roku, 13,2 proc. w 2017 roku, 15,4 proc. w 2018 roku,17,7 proc. w 2019 roku i 18,7 proc. w 2020 roku.

Wspomniany wskaźnik zagrożenia ubóstwem ukazuje odsetek osób, w przypadku których roczny poziom dochodów do dyspozycji jest niższy od krajowej granicy ubóstwa, przyjętej na poziomie 60 proc. krajowej mediany dochodów do dyspozycji (z uwzględnieniem otrzymywanych transferów socjalnych).

Co ze stopą zastąpienia?

Z kolei stopa zastąpienia jest procentowym wskaźnikiem pokazującym stosunek między średnim wynagrodzeniem a przeciętną nowo przyznawaną emeryturą. W celu obliczenia jej wartości należy przeciętną wysokość nowo przyznanej emerytury podzielić przez wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Według raportu Instytutu Emerytalnego w 2014 roku stopa zastąpienia wynosiła 52,5 proc. W kolejnych latach malała, aby w 2019 roku osiągnąć 43,6 proc. W 2020 roku wyłącznie dane szacunkowe wskazywały, że stopa zastąpienia wyniesie 42,4 proc. Okazuje się jednak, że stopa zastąpienia wyniosła w 2020 roku 46,2 proc. (2 615,87 zł/5 656,51 zł).

Natomiast w 2021 roku odnotowano spadek do 45,2 proc. (2 813,40 zł/6 221,04 zł). W kolejnych latach stopa zastąpienia będzie maleć. Komisja Europejska prognozuje, że w 2070 roku osiągnie zaledwie 25 proc. Chcąc spełnić minimalne standardy Międzynarodowej Organizacji Pracy, system emerytalny powinien zapewniać przyznawanie świadczeń na poziomie stopy zastąpienia nie niższym niż 40 proc.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!