Strona główna Wypowiedzi Jarosław Gowin o liczbie studentów w Polsce

Jarosław Gowin o liczbie studentów w Polsce

Jarosław Gowin o liczbie studentów w Polsce

Jarosław Gowin

Porozumienie

W Polsce jest blisko 1,5 mln studentów.

Polskie Radio – Sygnały Dnia, 26.01.2019

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Polskie Radio – Sygnały Dnia, 26.01.2019

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Według najnowszego raportu GUSu na temat szkolnictwa wyższego, 30 listopada 2015 roku studentów szkół wyższych było w Polsce 1 405 133. Z tej liczby ponad 57% to kobiety. 65% studentów w Polsce studiuje w trybie stacjonarnym. Z tego samego raportu możemy się również dowiedzieć, że cudzoziemców studiujących w Polsce jest ponad 57 tys. Wypowiedź uznajemy za poprawną, ponieważ ponad 1,4 mln to liczba bez wątpienia “bliska” 1,5 mln. Warto zwrócić uwagę, że liczba studentów w Polsce spadła od listopada 2014 roku o ponad 64 tys.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!