Czas czytania: około min.

Ilu uchodźców przyjęła Polska w minionym roku?

22.09.2015 godz. 0:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Na podstawie Zestawienia liczbowego dotyczącego postępowań prowadzonych wobec cudzoziemców w 2014 r. , dostępnych na stronie Urzędu ds. Cudzoziemców, wiemy, iż 3147 złożyło wniosek o nadanie statusu uchodźcy w naszym państwie. Z kolei patrząc na decyzje Szefa Urzędu w sprawach o nadanie statusu uchodźcy, to pozytywnie rozpatrzył 262 wnioski, ochronę uzupełniającą dał 170, zgodę na pobyt tolerowany – 300 osobom.

Poza tym w statystykach jako kraj pochodzenia widnieje Rosja, tak więc trudno jest dociec, czy są to akurat Czeczeni.

 

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.