Strona główna Wypowiedzi Ilu Ukraińców pracuje w Polsce?

Ilu Ukraińców pracuje w Polsce?

Ilu Ukraińców pracuje w Polsce?

Przemysław Wipler

Poseł
Nowa Nadzieja

Jest ok. 1 mln osób z Ukrainy, które mają legalne pozwolenie na pracę(…).

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Według danych zbiorczych za 2016 rok dostępnych na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ubiegłym roku obywatelom Ukrainy wydano 116 522 pozwoleń na pracę. Zarejestrowano także 1 262 845 oświadczeń pracodawcy o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca. Należy jednak podkreślić, że liczba oświadczeń nie oznacza liczby faktycznie zatrudnionych pracowników. Wynika to m.in. z faktu, iż dla części cudzoziemców zarejestrowano więcej niż jedno oświadczenie, odmowy udzielenia wizy niektórym cudzoziemcom czy też rezygnacji części cudzoziemców z przyjazdu do Polski.

Z kolei według raportu NBP „Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce”  w 2015 roku (za który zostały zebrane dane) do Polski przybyło  ok. 1 miiliona obywateli Ukrainy. Jednakże jak podkreślili twórcy raportu- jednocześnie na terenie Polski przebywało ok. pół miliona Ukraińców. Związane jest to z częstymi wyjazdami Ukraińców do ojczyzny.

Według omawianego raportu liczba legalnie pracujących w Polsce Ukraińców w 2015 roku wyniosła 813 tysięcy z czego:

  • 763 tysiące pracowało na podstawie oświadczenia pracodawcy o chęci zatrudnienia cudzoziemca, które nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy przez kolejne 12 miesięcy według rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej;
  • 50 tysięcy na podstawie pozwolenia na pracę.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!