Strona główna Wypowiedzi Jak byłoby najlepiej wybierać sędziów TK?

Jak byłoby najlepiej wybierać sędziów TK?

Jak byłoby najlepiej wybierać sędziów TK?

Paweł Kukiz

Poseł
Kukiz'15

Rozwiązanie Kukiz’15, które mówi o tym, by sędziów Trybunału wybierała większość kwalifikowana dwóch trzecich głosów (…) to jest dobre rozwiązanie. Tym bardziej, że pół roku później Komisja Wenecka uważała, stwierdziła, że ten pomysł Kukiz’15 jest jedynym rozwiązaniem.

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

W projekcie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 2 grudnia 2015 r. złożonym przez Kukiz`15 (druk nr 129) proponowano wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm większością kwalifikowaną 2/3 ustawowej liczby posłów. 

Natomiast 11 marca 2016 r. Komisja Wenecka wydała opinię w sprawie nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. We wnioskach w punkcie 140 komisja rekomenduje wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm większością kwalifikowaną.

Komisja nie określa konkretnie ułamka wymaganej większości głosów. Ponadto, nie odnosi się w swojej opinii bezpośrednio do projektu Kukiz`15. Sama Konstytucja RP przewiduje także inną większość kwalifikowaną – 3/5 ustawowej liczby posłów. 

Także data wydania opinii (11-12 marca 2016 r.) nie zgadza się z treścią wypowiedzi Pawła Kukiza. Projekt ugrupowania Kukiz’15 do Sejmu wpłynął 3 grudnia 2015 r., zatem trzy, a nie sześć miesięcy przed opinią Komisji Weneckiej.

 

 

Share The Facts
Paweł Kukiz
Lider Kukiz’15

 

Rozwiązanie Kukiz’15, które mówi o tym, by sędziów Trybunału wybierała większość kwalifikowana dwóch trzecich głosów (…) to jest dobre rozwiązanie. Tym bardziej, że pół roku później Komisja Wenecka uważała, stwierdziła, że ten pomysł Kukiz’15 jest jedynym rozwiązaniem.

 

 

 

Link oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!