Strona główna Wypowiedzi Jak długo Polak i Polka żyją na emeryturze?

Jak długo Polak i Polka żyją na emeryturze?

Jak długo Polak i Polka żyją na emeryturze?

Anna Maria Żukowska

Posłanka
Nowa Lewica

Ale proszę w rozważaniach nt. wieku emerytalnego pamiętać, że obecnie przeciętny mężczyzna w Polsce jest na emeryturze tylko 6,8 roku. Mężczyźni żyją ~71,8 lat.

Twitter, 30.01.2023

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Twitter, 30.01.2023

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

 • Według prognozy GUS mężczyźni urodzeni w 2021 będą żyli przeciętnie 71,8 roku.
 • Według tej samej prognozy mężczyźni, którzy w 2021 roku osiągnęli wiek emerytalny (65 lat), będą żyli na emeryturze przeciętnie 14,05 roku.
 • Należy przy tym pamiętać, że nie każdy dożywa wieku emerytalnego – w przypadku mężczyzn wiek emerytalny osiąga 72,77 proc. populacji. 
 • Na tej podstawie można policzyć, że średnia długość życia na emeryturze dla całej populacji mężczyzn wynosi 10,2 roku.
 • Anna Maria Żukowska przedstawia prawdziwe dane dotyczące przeciętnej długości życia mężczyzn. Wyprowadza z tego jednak błędny wniosek, że mężczyźni spędzają średnio na emeryturze 6,8 roku. Na tej podstawie wypowiedź oceniamy jako manipulację.

Polacy wolą wyższy wiek emerytalny i wyższą emeryturę czy wręcz przeciwnie?

Wraz z nowym rokiem powrócił temat emerytur. „Rzeczpospolita” przeprowadziła sondę wśród ekonomistów. Wyniki pokazały, że 95 proc. spośród badanych ekspertów uważała, że minimalny wiek emerytalny w Polsce powinien być taki sam dla każdej z płci.

Ponad 2⁄3 ankietowych specjalistów od ekonomii było natomiast zdania, że minimalny wiek emerytalny w ciągu kilku lat powinien zostać podwyższony do co najmniej 67 lat.

Niedługo po tym SW Research przeprowadziło badanie dla „Rzeczpospolitej”, w którym zapytano Polaków, jakie rozwiązanie uważają za najkorzystniejsze w odniesieniu do emerytur. Podano do wyboru trzy możliwości:

 • zachowanie obecnego wieku emerytalnego, co będzie oznaczać niższą emeryturę,
 • podniesienie wieku emerytalnego, co wiąże się z otrzymaniem wyższej emerytury,
 • nie mam zdania.

Najwięcej osób wskazało, że woli zachowanie obecnego stanu rzeczy, co oznaczać będzie niższą emeryturę (41,4 proc.). Niemal 1⁄3 nie miała zdania w tej sprawie (31,8 proc.). Pozostałe 26,8 proc. respondentów uważa za korzystniejsze podniesienie wieku emerytalnego i wyższą emeryturę.

Średnia długość życia w Polsce w czasie pandemii uległa skróceniu

Według najnowszych danych GUS w 2021 roku przeciętny czas życia mężczyzn w Polsce wyniósł 71,8 roku. W przypadku kobiet oszacowano średni wiek na 79,7 roku. Oznacza to, że gdyby przez całe życie mężczyzny albo kobiety urodzonych w 2021 roku warunki umieralności ludności nie uległy żadnym zmianom, to dożyliby oni przeciętnie właśnie tego wieku.

Pandemia odcisnęła negatywne piętno na długości życia niezależnie od płci. W stosunku do 2019 roku czas życia skrócił się w przypadku mężczyzn o 2,3 roku, a w przypadku kobiet – o 2,1 roku. W stosunku do roku 1990 długość życia wydłużyła się z kolei o 5,6 roku w przypadku mężczyzn i o 4,5 roku w przypadku kobiet.

Ile lat Polacy przeżywają na emeryturze?

Na podstawie samego przeciętnego czasu życia nie można określić średniego okresu życia na emeryturze. Do tego konieczne jest jeszcze uwzględnienie takich czynników jak: 

 • przeciętny dalszy czas życia od osiągnięcia wieku emerytalnego,
 • procent osób, które dożywają wieku emerytalnego,
 • procent osób, które nie dożywają wieku emerytalnego.

Zgodnie z danymi GUS (tablica A) do wieku emerytalnego (65 lat) w 2021 roku dożywało 72,77 proc. mężczyzn. Dalsza długość ich życia wynosiła przeciętnie 14,05 roku. Po przemnożeniu tych wartości okaże się, że średni czas przebywania na emeryturze wszystkich mężczyzn wynosi średnio 10,2 roku.

W przypadku kobiet wieku emerytalnego (60 lat) dożywa nawet 92,47 proc. populacji. Kobiety w wieku emerytalnym przeciętnie przeżywają następne 22,38 roku. Zatem średnia przebywania na emeryturze dla wszystkich kobiet wynosi 20,7 roku.

Podobne wyliczenia na Twitterze przedstawił Michał Gulczyński z Klubu Jagiellońskiego.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!