Czas czytania: około min.

Jak głosowała Małgorzata Kidawa-Błońska ws. programu 500 plus?

15.03.2020 godz. 21:07

Wypowiedź

fot. Adrian Grycuk / Wikimedia / https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en / modyfikacje demagog.org.pl

Prawda

Uzasadnienie

Małgorzata Kidawa-Błońska w głosowaniu nad przyjęciem programu 500 plus w 2016 roku wstrzymała się od głosu. W 2019 roku głosowała natomiast za zmianą ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która pozwoliła rodzicom otrzymywać świadczenie „500 plus” na każde dziecko. W związku z tym wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Analizowane słowa Małgorzaty Kidawy-Błońskiej są odniesieniem do jej wcześniejszej wypowiedzi, która padła 4 marca podczas spotkania wyborczego w Kutnie. Kandydatka na prezydenta stwierdziła wówczas, że „głosowała za 500 plus”. Podczas konferencji 9 marca posłanka doprecyzowała, że chodziło jej o głosowanie nad zmianą ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, które miało miejsce w kwietniu 2019 roku.

Pierwotne głosowanie nad „500 plus”

Głosowanie nad oryginalnym projektem ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci odbyło się 11 lutego 2016 roku. Wyniki ukształtowały się następująco:

  • za – 261 posłów (na 444 głosy),

  • przeciw – 43 posłów,

  • wstrzymało się – 140 posłów,

  • nie głosowało – 16 posłów.

Jak czytamy w szczegółowym zestawieniu dotyczącym rozkładu głosów, Małgorzata Kidawa-Błońska znalazła się w grupie posłów, którzy od głosu się wstrzymali. Obok niej podobną decyzję podjęła zdecydowana większość przedstawicieli Platformy Obywatelskiej (127 na 132 głosy w ogóle). Za projektem zagłosowały tylko dwie posłanki tej partii (Lidia Gądek i Henryka Krzywonos-Strycharska), a trzy osoby były przeciw (Jolanta Hibner, Michał Jaros i Joanna Mucha). W głosowaniu nie wzięło udziału sześcioro posłów PO.

Ostatecznie projekt został uchwalony i jeszcze tego samego dnia przekazany marszałkowi Senatu, a w dniu kolejnym – prezydentowi. Ten ostatni podpisał akt 17 lutego 2016 roku. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadziła świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie, które pierwotnie jednak przysługiwało tylko drugiemu i kolejnemu dziecku w rodzinie. Natomiast w odniesieniu do pierwszego dziecka kwota ta przysługiwała rodzinom, w których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekraczał 800 zł lub 1200 zł, jeżeli którekolwiek z dzieci było niepełnosprawne.

Głosowanie nad zmianą ustawy

Do połowy 2019 roku świadczenie przysługiwało tylko na drugie i kolejne dziecko. Jednak od 1 lipca 2019 roku kryterium dochodowe zostało zlikwidowane, a kwota 500 zł miesięcznie przyznawana jest na każde dziecko do 18. roku życia, bez względu na zarobki w rodzinie.

Rozwiązanie to zostało wprowadzone w ustawie z dnia 26 kwietnia 2019 roku o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw. W głosowaniu nad aktem udział wzięło 407 posłów, z czego większość – 379 posłów – głosowała „za”. W tej grupie znalazła się Małgorzata Kidawa-Błońska, podobnie jak pozostali członkowie PO obecni tego dnia w Sejmie.

Ogólnie wyniki głosowania ukształtowały się następująco:

  • za – 379 posłów,

  • przeciw – 20 posłów,

  • wstrzymało się – 8 posłów,

  • nie głosowało – 53 (w tym 20 z PO).

Nowelizacja ustawy została podpisana przez prezydenta 16 maja 2019 roku, po tym jak Senat nie wniósł do niej żadnych poprawek.

Pomysł wprowadzenia świadczenia w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko do 18. roku życia był jednym z głównych punktów programu wyborczego PiS z 2014 roku. Obietnica ta pojawiła się także w 2015 roku w trakcie kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy i na konwencji programowej PiS „Myśląc Polska” w lipcu 2015 roku. Program ostatecznie wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku.

Platforma a poparcie dla „500 plus”

Małgorzata Kidawa-Błońska stwierdziła, że w pierwszym głosowaniu nad projektem „500 plus” razem z innymi posłami swojej partii wstrzymała się od głosu, ponieważ ustawa przewidywała świadczenie tylko na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Rzeczywiście, w 2016 roku przedstawiciele PO wielokrotnie krytykowali program za nieuwzględnienie rodzin mających tylko jedno dziecko.

5 lutego 2016 roku, a zatem na tydzień przed ostatecznym głosowaniem, grupa posłów tej partii zgłosiła nawet własny projekt ustawy o świadczeniu z tytułu wychowania i kształcenia dzieci, zgodnie z którym dodatkowe 500 zł miałoby przysługiwać miesięcznie każdemu dziecku.

O projekcie opowiadał na antenie TVP Info ówczesny przewodniczący PO Grzegorz Schetyna, który tak argumentował pomysł swojej partii:

Nasz projekt jest sprawiedliwy. W tym odmęcie szaleństwa pokazuje, że obietnic trzeba dotrzymywać.

A także:

Chcemy powiedzieć: jeżeli chcecie rozdawać pieniądze, to musicie to zrobić solidarnie, przyzwoicie i sprawiedliwie. Nasza propozycja taka jest. Jeżeli dawać, to na każde dziecko.

Jak wspomnieliśmy wcześniej, w głosowaniu nad oryginalną ustawą z 11 lutego 2016 roku większość reprezentantów PO wstrzymała się od głosu. Decyzję tę podczas debaty poprzedzającej głosowanie z mównicy sejmowej ogłosił poseł Sławomir Neumann:

Nie daliście rady także skorzystać z pomocy, którą proponowała wam Platforma, przygotowując projekt sprawiedliwy i uczciwy – 500 zł na każde dziecko.

(…)

Mimo wszystko nie będziemy przeszkadzać wam w uchwalaniu ustawy, która jest niesprawiedliwa i wyklucza 3 mln polskich dzieci, ale też nie poprzemy tej niesprawiedliwości. Platforma wstrzyma się od głosu, pani premier. Wstrzymamy się od głosu i będziemy dalej pilnować oraz starać się doprowadzić do sprawiedliwej ustawy, która da 500 zł na każde dziecko.

Warto również odnotować, że jeszcze w 2014 roku, gdy pomysł świadczenia „500 plus” dopiero pojawił się w zapowiedziach PiS, ówczesny premier Donald Tusk (PO) nie wyraził wobec niego poparcia. Podczas konferencji prasowej w lutym 2014 roku stwierdził co prawda, że sam postulat mu się podoba, nie widzi jednak możliwości finansowania takiego projektu z budżetu państwa. Polityk dodał jednak, że „najchętniej dałby nie na drugie (dziecko – przyp. Demagog) pięćset, tylko od pierwszego po tysiąc miesięcznie”.

Podsumowanie

Podsumowując, Małgorzata Kidawa-Błońska słusznie zaznaczyła, że głosowała za zmianą ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która pozwoliła rodzicom otrzymywać świadczenie „500 plus” na każde dziecko, oraz że podczas głosowania za wprowadzeniem programu w 2016 roku wstrzymała się od głosu. W związku z tym wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub