Czas czytania: około min.

Jak roczny urlop rodzicielski wpłynął na stan zatrudnienia kobiet?

08.10.2014 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Ustawa wydłużająca okres płatnego urlopu związanego z urodzeniem dziecka do jednego roku weszła w życie z dniem 1 września 2013 r. Co prawda w roku 2013 spadła liczba kobiet pracujących, natomiast już w  I kwartale 2014 roku wyniosła ona 7011 tys. co stanowi bardzo duży wzrost w stosunku do poprzednich lat, dlatego słowa możemy uznać za prawdziwe.

Rok Uśredniona liczba kobiet pracujących w tys.
2010 6908
2011 6914
2012 6940
2013 6927

opracowano na podstawie danych GUS z lat 2010-2012, I kwartału 2013, II kwartału 2013, III kwartału 2013, IV kwartału 2013

 

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.