Strona główna Wypowiedzi Jak roczny urlop rodzicielski wpłynął na stan zatrudnienia kobiet?

Jak roczny urlop rodzicielski wpłynął na stan zatrudnienia kobiet?

Jak roczny urlop rodzicielski wpłynął na stan zatrudnienia kobiet?

Władysław Kosiniak-Kamysz

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej
Polskie Stronnictwo Ludowe

Nie stało się tak, nie pogorszyła się sytuacja, od kiedy wszedł urlop rodzicielski roczny kobiet, na rynku pracy, wręcz przeciwnie – wzrosła ilość zatrudnionych kobiet.

Polskie Radio Program I, 07.04.2014

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Polskie Radio Program I, 07.04.2014

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Ustawa wydłużająca okres płatnego urlopu związanego z urodzeniem dziecka do jednego roku weszła w życie z dniem 1 września 2013 r. Co prawda w roku 2013 spadła liczba kobiet pracujących, natomiast już w  I kwartale 2014 roku wyniosła ona 7011 tys. co stanowi bardzo duży wzrost w stosunku do poprzednich lat, dlatego słowa możemy uznać za prawdziwe.

Rok Uśredniona liczba kobiet pracujących w tys.
2010 6908
2011 6914
2012 6940
2013 6927

opracowano na podstawie danych GUS z lat 2010-2012, I kwartału 2013, II kwartału 2013, III kwartału 2013, IV kwartału 2013

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!