Strona główna Wypowiedzi Jak roczny urlop rodzicielski wpłynął na stan zatrudnienia kobiet?

Jak roczny urlop rodzicielski wpłynął na stan zatrudnienia kobiet?

Jak roczny urlop rodzicielski wpłynął na stan zatrudnienia kobiet?

Władysław Kosiniak-Kamysz

Nie stało się tak, nie pogorszyła się sytuacja, od kiedy wszedł urlop rodzicielski roczny kobiet, na rynku pracy, wręcz przeciwnie – wzrosła ilość zatrudnionych kobiet.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Polskie Radio Program I, 07.04.2014

Ustawa wydłużająca okres płatnego urlopu związanego z urodzeniem dziecka do jednego roku weszła w życie z dniem 1 września 2013 r. Co prawda w roku 2013 spadła liczba kobiet pracujących, natomiast już w  I kwartale 2014 roku wyniosła ona 7011 tys. co stanowi bardzo duży wzrost w stosunku do poprzednich lat, dlatego słowa możemy uznać za prawdziwe.

Rok Uśredniona liczba kobiet pracujących w tys.
2010 6908
2011 6914
2012 6940
2013 6927

opracowano na podstawie danych GUS z lat 2010-2012, I kwartału 2013, II kwartału 2013, III kwartału 2013, IV kwartału 2013

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy