Strona główna Wypowiedzi Jak wspierano rodziny i dzieci w latach 2008-2015?

Jak wspierano rodziny i dzieci w latach 2008-2015?

Jak wspierano rodziny i dzieci w latach 2008-2015?

Władysław Kosiniak-Kamysz

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej
Polskie Stronnictwo Ludowe

Wprowadziliśmy roczne urlopy rodzicielskie, dofinansowanie żłobków, wybudowanie 2 500 miejsc opieki nad maluchami do lat 3, dofinansowanie przedszkoli, darmowy podręcznik.

Polskie Radio Program III, 01.12.2015

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Polskie Radio Program III, 01.12.2015

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Roczne urlopy rodzicielskie – dnia 17 czerwca 2013 roku weszła w życie ustawa z dnia 28 maja 2013 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Na jej podstawie wprowadzono dodatkowy urlop macierzyński, który trwa 6 tygodni. W rezultacie rodzicom przysługuje prawo do opieki nad nowo narodzonym dzieckiem przez 52 tygodnie:

  • 20-tygodniowy urlop macierzyński (z czego 14 tygodni przysługuje tylko matce)
  • 2-tygodniowy urlop ojcowski
  • 6-tygodniowy dodatkowy urlop macierzyński
  • 26-tygodniowy urlop rodzicielski

 

Dofinansowanie żłobków – zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech, gminy mogą się ubiegać o dofinansowanie z budżetu państwa “zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech”. Wysokość dotacji nie może jednak przekraczać 50 % kosztów realizacji zadania. Gminy mogą również otrzymać dofinansowanie zadań z zakresu opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi w wieku do lat 3. W tym przypadku jednak wysokość dotacji nie może przekroczyć 70% kosztów realizacji zadania.

 

Wybudowanie 2500 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – zgodnie z komunikatem Centrum Informacyjnego Rządu, w 2014 roku funkcjonowały 2493 placówek dla dzieci w wieku do lat trzech, w tym: około 1,7 tys. żłobków, 384 kluby dziecięce i 442 dziennych opiekunów. Dla porównania, w roku 2010 takich placówek było 511.

 

Dofinansowanie przedszkoli – dnia 1 września 2013 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw. Na jej podstawie obniżono opłaty za dodatkowe godziny pobytu dziecka w przedszkolu. Jako rekompensatę za zmniejszenie tych opłat, gminy otrzymały dodatkowe dofinansowanie z budżetu państwa.
Darmowy podręcznik – dnia 8 lipca 2014 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw z 30 maja 2014 (tzw. ustawa podręcznikowa). Ustawa ta wprowadziła dla uczniów klas I-III szkół podstawowych darmowe podręczniki do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej. Podręczniki dostarczane są przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ustawa ta wprowadziła również dotacje do podręczników dla uczniów szkół artystycznych, wszystkich klas szkół podstawowych i gimnazjów.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!