Czas czytania: około min.

Jak wspierano rodziny i dzieci w latach 2008-2015?

09.12.2015 godz. 0:00

Wypowiedź

fot. Krzysztof Niedziela / Wikimedia / https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Prawda

Uzasadnienie

Roczne urlopy rodzicielskie – dnia 17 czerwca 2013 roku weszła w życie ustawa z dnia 28 maja 2013 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Na jej podstawie wprowadzono dodatkowy urlop macierzyński, który trwa 6 tygodni. W rezultacie rodzicom przysługuje prawo do opieki nad nowo narodzonym dzieckiem przez 52 tygodnie:

  • 20-tygodniowy urlop macierzyński (z czego 14 tygodni przysługuje tylko matce)
  • 2-tygodniowy urlop ojcowski
  • 6-tygodniowy dodatkowy urlop macierzyński
  • 26-tygodniowy urlop rodzicielski

 

Dofinansowanie żłobków – zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech, gminy mogą się ubiegać o dofinansowanie z budżetu państwa “zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech”. Wysokość dotacji nie może jednak przekraczać 50 % kosztów realizacji zadania. Gminy mogą również otrzymać dofinansowanie zadań z zakresu opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi w wieku do lat 3. W tym przypadku jednak wysokość dotacji nie może przekroczyć 70% kosztów realizacji zadania.

 

Wybudowanie 2500 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – zgodnie z komunikatem Centrum Informacyjnego Rządu, w 2014 roku funkcjonowały 2493 placówek dla dzieci w wieku do lat trzech, w tym: około 1,7 tys. żłobków, 384 kluby dziecięce i 442 dziennych opiekunów. Dla porównania, w roku 2010 takich placówek było 511.

 

Dofinansowanie przedszkoli – dnia 1 września 2013 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw. Na jej podstawie obniżono opłaty za dodatkowe godziny pobytu dziecka w przedszkolu. Jako rekompensatę za zmniejszenie tych opłat, gminy otrzymały dodatkowe dofinansowanie z budżetu państwa.
Darmowy podręcznik – dnia 8 lipca 2014 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw z 30 maja 2014 (tzw. ustawa podręcznikowa). Ustawa ta wprowadziła dla uczniów klas I-III szkół podstawowych darmowe podręczniki do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej. Podręczniki dostarczane są przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ustawa ta wprowadziła również dotacje do podręczników dla uczniów szkół artystycznych, wszystkich klas szkół podstawowych i gimnazjów.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub