Strona główna Wypowiedzi Jak wygląda imigracja do Kanady? Obowiązują limity osób

Jak wygląda imigracja do Kanady? Obowiązują limity osób

Jak wygląda imigracja do Kanady? Obowiązują limity osób

Joanna Scheuring-Wielgus

Posłanka
Nowa Lewica

Ona [polityka migracyjna – przyp. Demagog] przede wszystkim powinna być mądra i skuteczna. I jest jeden taki system, system kanadyjski. Kanadyjczycy co roku ustalają, ile osób mogą przyjąć na granicę. Każda osoba musi przejść szereg testów, musi też wykazać się dokumentami. Te, które się nie wykażą, nie spełnią pewnych warunków, po prostu przez granicę nie przechodzą.

Debata w TVP, 05.06.2024

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Debata w TVP, 05.06.2024

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • Na stronie kanadyjskiego rządu co roku publikowany jest plan zawierający określoną liczbę osób, które mogą zostać przyjęte na stałe do kraju w danym roku. W 2024 roku ustawiono cel na 485 tys. osób. 
  • Liczba ta nie jest ostateczna, bo wyznaczana jest także minimalna i maksymalna liczba osób, które Kanada zamierza przyjąć w danym roku – w 2024 roku dolna granica to 430 tys., a górna – 542 tys. osób.
  • Osoby chcące emigrować do Kanady muszą spełnić szereg wymagań. Ścieżek jest kilka, a jedna z nich przeznaczona jest dla osób, które chcą pozostać w Kanadzie na stałe i pracować w tym państwie. Tacy kandydaci muszą zdać najpierw testy językowe, a także dostarczyć szereg wymaganych dokumentów.

Debata TVP przed wyborami do Parlamentu Europejskiego

W środę w TVP1 i TVP Info odbyła się debata, w której wzięli udział kandydatki i kandydaci w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego. Część wypowiedzi sprawdziliśmy jeszcze w trakcie jej trwania.

Podczas debaty Joanna Scheuring-Wielgus, polityczka Nowej Lewicy, stwierdziła, że w Kanadzie co roku ustala się, ile można przyjąć osób na granicy. I rzeczywiście, w tym państwie jest to praktykowane. Podobną wypowiedź Joanny Scheuring-Wielgus, również pochodzącą z debaty w TVP, sprawdzaliśmy już w zeszłym roku. 

Kanada a przyjmowanie migrantów. Są limity

Na stronie kanadyjskiego rządu co roku publikowany jest plan, zawierający określoną liczbę osób, które mogą zostać przyjęte na stałe. Informacje te są aktualizowane i mogą ulec zmianie. W planach na lata 2022–2024 rząd wyznaczył limit 447 tys. osób w roku 2023, jednak w planie na lata 2023–2025 liczba migrantów wyznaczona na ten sam rok wzrosła do 465 tys.

W 2024 roku Kanada ma przyjąć łącznie 485 tys. osób. To główny cel, ale ustalono także minimalną liczbę przyjętych osób – 430 tys. – i maksymalną, która wynosi zgodnie z planem ponad 542 tys. osób. Tak więc kanadyjski rząd pozostawia sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia liczby przyjętych migrantów rocznie, ale w ograniczonym zakresie.

Migracja do Kanady. Jakich dokumentów potrzebujemy?

W zależności od tego, w jakim celu i na jakich zasadach chcemy przenieść się do Kanady, wymagane są od nas odpowiednie dokumenty i nie tylko. Dla przykładu, można wyjechać do Kanady w celu stałego osiedlenia i podjęcia pracy. Wtedy można skorzystać ze ścieżki Express Entry

W tym przypadku wymagane są m.in. wyniki testów językowych, badania lekarskie, dyplomy i świadectwa świadczące o zdobytym wykształceniu. To tylko jedna z opcji, a wszystkie są dokładnie opisane na rządowej stronie.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!