Czas czytania: około min.

Jak wygląda procedura odwołania wicemarszałka Sejmu?

18.06.2021 godz. 12:20

Wypowiedź

Prawda

Analiza w pigułce

  • Zgodnie z art. 10a ust. 4 Regulaminu Sejmu głosowanie nad wnioskiem o odwołanie marszałku Sejmu musi odbyć się w terminie od 7 do 45 dni, licząc od momentu jego złożenia.
  • W przypadku wicemarszałka Sejmu regulamin nie przewiduje ram czasowych, w których miałoby odbyć się głosowanie nad jego odwołaniem.

Miłosz Motyka słusznie zaznacza, że przepisy dotyczące wicemarszałka Sejmu nie precyzują widełek czasowych, w których należy rozpatrzyć wniosek nad odwołaniem wicemarszałka. Z kolei regulamin Sejmu klarownie precyzuje przepisy odnośnie do marszałka Sejmu. Polityk młodzieżowej formacji PSL nieznacznie myli się co do dolnej granicy czasowej, w której można odwołać marszałka Sejmu, lecz nie wpływa to na ogólny przekaz wypowiedzi, która ma charakter porównawczy. W związku z tym wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Kontekst wypowiedzi

9 czerwca gościem programu Sedno Sprawy w Radiu Plus był prezes Forum Młodych Ludowców, Miłosz Motyka. W trakcie rozmowy została poruszona kwestia ewentualnego odwołania wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego. O wystąpieniu z takim wnioskiem poinformowała Koalicja Obywatelska oraz Lewica i Polska 2050, które uznały za niestosowne słowa polityka PiS na temat liderki białoruskiej opozycji Swiatłany Cichanouskiej.

Jak zapowiedział sam Ryszard Terlecki, wniosek ma zostać rozpatrzony podczas posiedzenia Sejmu, które odbędzie się 23 i 24 czerwca br. Do wspomnianych okoliczności nawiązał Miłosz Motyka, który stwierdził, że w przypadku odwołania marszałka Sejmu regulamin izby określa określone widełki czasowe, w których wniosek może zostać rozpatrzony. Z kolei w przypadku odwołania wicemarszałka Sejmu regulamin sejmowy nie precyzuje okresu, w jakim wniosek należy rozpatrzyć. Poza tym polityk stwierdził, iż jeżeli dojdzie do głosowania, to klub PSL będzie głosował za odwołaniem Ryszarda Terleckiego z funkcji wicemarszałka izby, gdyż ten jest „antyreklamą Sejmu”. Zdaniem rzecznika PSL marszałek Terlecki notorycznie przerywa wypowiedzi posłom opozycji.

Co mówi regulamin? 

Kwestie odwołania marszałka oraz wicemarszałka Sejmu reguluje art. 10a Regulaminu Sejmu. Zgodnie z ust. 4:

„Rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w ust. 1 (odwołanie marszałka Sejmu – przyp. Demagog), i poddanie go pod głosowanie następuje na najbliższym posiedzeniu Sejmu przypadającym po upływie 7 dni od dnia jego złożenia, nie później jednak niż w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku”.

Regulamin jasno nakłada obowiązek głosowania nad wnioskiem od 7 do 45 dni, licząc od momentu jego złożenia. Sytuacja prezentuje się odmiennie w przypadku wicemarszałka Sejmu. Zasady, na jakich dochodzi do jego odwołania, określa wyłącznie ust. 5, który stanowi, że:

„Sejm odwołuje wicemarszałka Sejmu, na wniosek złożony przez co najmniej 15 posłów, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów”.

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż regulamin sejmowy nie nakłada obowiązku czasowego, w jakim trzeba rozpatrzyć wniosek o odwołanie wicemarszałka Sejmu.

Artykuł powstał w ramach projektu „Fakty w debacie publicznej”, realizowanego z dotacji programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, finansowanego z Funduszy EOG.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub