Strona główna Wypowiedzi Jak wzrósł import gazu z Rosji?

Jak wzrósł import gazu z Rosji?

Jak wzrósł import gazu z Rosji?

Marek Sawicki

Poseł
Polskie Stronnictwo Ludowe

Jeśli już coś rosło w ostatnich latach, to, panie premierze, na pewno wzrósł import gazu z Rosji z 9,3 mld m3 w roku 2015 do 13,7 mld m3 w roku 2017, a więc o 50%. I tu jest to 50%.

Posiedzenie Sejmu, 17.01.2019

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 17.01.2019

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Zgodnie z corocznymi informacjami podawanymi przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Skonsolidowanym Raporcie Rocznym, 13,7 mld m3 to całościowa wartość importu gazu do Polski w roku 2017. Z tej liczby tylko 9,7 mld m3 pochodziło z kierunku wschodniego.

Z przywołanego raportu (s. 129) można wyczytać, że jest to wartość wyższa niż w roku 2015, gdy całościowy import gazu wyniósł 9,4 mld m3, z czego 8,2 mld m3 pochodziło z kierunku wschodniego. Import z kierunku wschodniego wzrósł zatem o 15,5%, a nie o 50%. M. Sawicki nie pomylił się co do ogólnej tendencji, ale ze względu na przytoczenie błędnych liczb przeszacował skalę zjawiska. W związku z tym, uznajemy wypowiedź za manipulację.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!