Strona główna Wypowiedzi Jak wzrosły ceny energii elektrycznej?

Jak wzrosły ceny energii elektrycznej?

Jak wzrosły ceny energii elektrycznej?

Marek Sawicki

Poseł
Polskie Stronnictwo Ludowe

Panie Premierze! (…) Chcę panu powiedzieć, że w latach 2008–2015 ceny energii wzrosły o 12%, ale inflacja w tym czasie wynosiła 18%.

Posiedzenie Sejmu, 17.01.2019

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 17.01.2019

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Zgodnie z danymi zamieszczonymi przez GUS, w roku 2008 opłaty za energię elektryczną dla gospodarstw domowych w taryfie G-11 wynosiły 0,50 zł/kWh. W roku 2015 analogiczna opłata wyznaczona była na kwotę 0,65 zł/kWh. Oznacza to, że na przełomie lat 2008-2015 ceny energii elektrycznej wzrosły o 32,5%, a więc o wyraźnie więcej niż ogłaszał poseł Sawicki. Z kolei prawdą jest, że poziom inflacji wyniósł w tym czasie 18%. Zgodnie z danymi statystycznymi na lata 2008-2015 w szacunku procentowym będzie to dokładnie 18,3%. 

Ponieważ Marek Sawicki przytoczył prawidłową wartość wskaźnika inflacji, natomiast znacząco zaniżył wzrost cen energii elektrycznej w okresie, gdy rządy sprawowała reprezentowana przez niego partia, uznajemy wypowiedź za manipulację.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!