Czas czytania: około min.

Jak wzrosły ceny energii elektrycznej?

18.01.2019 godz. 0:00

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi zamieszczonymi przez GUS, w roku 2008 opłaty za energię elektryczną dla gospodarstw domowych w taryfie G-11 wynosiły 0,50 zł/kWh. W roku 2015 analogiczna opłata wyznaczona była na kwotę 0,65 zł/kWh. Oznacza to, że na przełomie lat 2008-2015 ceny energii elektrycznej wzrosły o 32,5%, a więc o wyraźnie więcej niż ogłaszał poseł Sawicki. Z kolei prawdą jest, że poziom inflacji wyniósł w tym czasie 18%. Zgodnie z danymi statystycznymi na lata 2008-2015 w szacunku procentowym będzie to dokładnie 18,3%. 

Ponieważ Marek Sawicki przytoczył prawidłową wartość wskaźnika inflacji, natomiast znacząco zaniżył wzrost cen energii elektrycznej w okresie, gdy rządy sprawowała reprezentowana przez niego partia, uznajemy wypowiedź za manipulację.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.