Strona główna Wypowiedzi Jak zwiększane są środki na naukę i szkolnictwo wyższe?

Jak zwiększane są środki na naukę i szkolnictwo wyższe?

Jak zwiększane są środki na naukę i szkolnictwo wyższe?

Jarosław Gowin

Porozumienie

Konstytucji dla nauki umieściliśmy taki algorytm, który gwarantuje coroczny, systematyczny, chociaż być może niezbyt imponujący wzrost nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe w stosunku do PKB.

Sygnały Dnia, 13.06.2019

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Sygnały Dnia, 13.06.2019

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zakłada coroczną waloryzację środków na finansowanie szkolnictwa wyższego i nauki zgodnie z regułą waloryzacji opisaną w ustawie.

Konstytucja dla Nauki to program reformy systemu szkolnictwa wyższego i nauki, wprowadzony za pomocą ustawy, która weszła w życie 1 października 2018 roku.

Wśród zmian zakładanych przez rząd jest m.in. zmiana modelu kształcenia doktorantów, podwyżki płac minimalnych nauczycieli akademickich, reforma systemu stypendialnego dla studentów, zwiększenie nakładów finansowych na uczelnie badawcze, powstanie Rady Doskonałości Naukowej. Reforma ma być wprowadzana stopniowo.

Reforma zakłada również coroczną waloryzację środków finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę. Zgodnie z art. 383 ustawy, środki te mają być waloryzowane co najmniej o sumę iloczynu prognozowanego realnego wzrostu PKB i wskaźnika waloryzacji oraz wskaźnika planowanego wzrostu cen towarów i usług.

Wskaźnik waloryzacji w tym roku wynosi 1,25 i do roku 2028 ma być zwiększany o 0,1 rocznie.

Wypowiedź oceniamy jako prawdę, ponieważ ustawa będąca podstawą Konstytucji na dla nauki zakłada coroczną waloryzację środków na szkolnictwo wyższe na podstawie reguły opisanej w ustawie.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!