Czas czytania: około min.

Jak zwiększane są środki na naukę i szkolnictwo wyższe?

17.06.2019 godz. 17:11

Wypowiedź

fot. gov.pl / CC BY-NC-ND 3.0 PL / modyfikacje demagog.org.pl

Prawda

Uzasadnienie

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zakłada coroczną waloryzację środków na finansowanie szkolnictwa wyższego i nauki zgodnie z regułą waloryzacji opisaną w ustawie.

Konstytucja dla Nauki to program reformy systemu szkolnictwa wyższego i nauki, wprowadzony za pomocą ustawy, która weszła w życie 1 października 2018 roku.

Wśród zmian zakładanych przez rząd jest m.in. zmiana modelu kształcenia doktorantów, podwyżki płac minimalnych nauczycieli akademickich, reforma systemu stypendialnego dla studentów, zwiększenie nakładów finansowych na uczelnie badawcze, powstanie Rady Doskonałości Naukowej. Reforma ma być wprowadzana stopniowo.

Reforma zakłada również coroczną waloryzację środków finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę. Zgodnie z art. 383 ustawy, środki te mają być waloryzowane co najmniej o sumę iloczynu prognozowanego realnego wzrostu PKB i wskaźnika waloryzacji oraz wskaźnika planowanego wzrostu cen towarów i usług.

Wskaźnik waloryzacji w tym roku wynosi 1,25 i do roku 2028 ma być zwiększany o 0,1 rocznie.

Wypowiedź oceniamy jako prawdę, ponieważ ustawa będąca podstawą Konstytucji na dla nauki zakłada coroczną waloryzację środków na szkolnictwo wyższe na podstawie reguły opisanej w ustawie.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub