Strona główna Wypowiedzi Jaką część PKB wytwarzają w Polsce małe i średnie firmy?

Jaką część PKB wytwarzają w Polsce małe i średnie firmy?

Jaką część PKB wytwarzają w Polsce małe i średnie firmy?

Jarosław Gowin

Porozumienie

(…) małe i średnie polskie firmy, one wytwarzają zdecydowaną większość polskiego PKB.

Gość Radia ZET, 18.06.2021

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

 • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
 • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Gość Radia ZET, 18.06.2021

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

 • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
 • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

 • Według najnowszego raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości sektor małych i średnich przedsiębiorstw odpowiada za 49,1 proc. PKB.
 • Większą część wytwarzają mikroprzedsiębiorstwa (30,3 proc.). Tymczasem małe przedsiębiorstwa odpowiadają za 8,1 proc. PKB, a średnie za 10,7 proc.
 • Niezależnie, czy patrzymy na cały sektor MSP, czy tylko małe i średnie przedsiębiorstwa, to przesadzone jest stwierdzenie, jakoby odpowiadały one za zdecydowaną większość PKB. Na tej podstawie oceniamy wypowiedź Jarosława Gowina jako fałszywą.

Kontekst wypowiedzi

Jarosław Gowin był 18 czerwca gościem w radiu ZET. Podczas audycji rozmawiał z Beatą Lubecką m.in. na temat niedawnego wycieku maili ze skrzynek osób związanych z rządem. Poruszone zostały również tematy gospodarcze, a wicepremier wypowiedział się o polskim Produkcie Krajowym Brutto. Jego zdaniem większą część PKB wytwarzają w naszym państwie małe i średnie przedsiębiorstwa. Warto zaznaczyć, że temat ten pojawił się już na naszych łamach, przy okazji analizy wypowiedzi Szymona Hołowni.

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na początku warto wspomnieć o tym, jakie rozróżniamy rodzaje przedsiębiorstw w Polsce. Ich definicje i zakres zostały wyznaczone na podstawie zaleceń Komisji Europejskiej. Co istotne, do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), wbrew nazwie, zaliczają się nie tylko małe i średnie przedsiębiorstwa, ale również mikroprzedsiębiorstwa.

Mikroprzedsiębiorstwo cechuje się obrotem rocznym lub bilansem mniejszym niż 2 mln euro oraz zatrudnia mniej niż 10 pracowników. Małe przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 50 pracowników i ma roczny obrót lub bilans poniżej 10 mln euro, natomiast przedsiębiorstwo średnie zatrudnia nie więcej niż 249 pracowników, a jego obrót roczny jest niższy niż 50 mln euro lub jego bilans jest niższy od 43 mln euro.

Sektor MSP (mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw) stanowi przeważającą większość przedsiębiorstw w Polsce, bo aż 99,8 proc. Wśród nich najliczniejszą grupą są mikroprzedsiębiorstwa (96,7 proc.; 2,08 mln firm). Udział firm małych w strukturze polskich przedsiębiorstw wynosi 2,4 proc. (52,7 tys.), średnich – 0,7 proc. (15,2 tys.), zaś dużych – tylko 0,2 proc. (3,7 tys.).

MSP

Sektor MSP a Produkt Krajowy Brutto

Dane na temat udziałów małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w polskim PKB publikuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Z ostatniego opublikowanego raportu, wykonanego w 2020 roku, wynika, że sektor przedsiębiorstw wytwarza blisko ¾ wartości PKB (72,3 proc.), przy czym to małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) generują blisko co drugą złotówkę PKB (49,1 proc.). Największy udział w tworzeniu PKB mają mikroprzedsiębiorstwa – ok. 30,3 proc. Małe przedsiębiorstwa wytwarzają 8,1 proc., zaś średnie 10,7 proc. Warto pamiętać, że raport w tym temacie podaje dane za 2017 rok.

Udział całego sektora MSP w PKB wynosił:

 • w 2012 roku – 48,5 proc. (w tym mikroprzedsiębiorstwa – 29,7 proc.),
 • w 2013 roku – 50,1 proc. (30,8 proc.),
 • w 2014 roku – 50 proc. (30,2 proc.),
 • w 2015 roku – 49,9 proc. (30,5 proc.),
 • w 2016 roku – 49,8 proc. (30,2 proc.),
 • w 2017 roku – 49,1 proc. (30,3 proc.).

Podsumowanie

Podsumowując, sektor MSP w Polsce odpowiada za około połowę polskiego PKB. Taki stan utrzymuje się od kilku lat, a najnowsze dane, którymi dysponujemy, pochodzą z 2020 roku i opisują sytuację z roku 2017. Wypowiedź Jarosława Gowina jest fałszywa – zarówno, gdy weźmiemy pod uwagę sektor MSP (w skład którego wchodzą mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa), jak i gdy spojrzymy tylko na małe i średnie przedsiębiorstwa. W pierwszym przypadku odpowiadają one za 49,1 proc. PKB, zaś w drugim jedynie za 18,8 proc.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!