Czas czytania: około min.

Jaki jest udział małych i średnich przedsiębiorstw w tworzeniu PKB?

25.02.2020 godz. 20:31

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Wypowiedź Szymona Hołowni uznajemy za fałszywą, ponieważ według ostatnich dostępnych danych małe i średnie przedsiębiorstwa generują blisko 20 procent polskiego PKB, a cały sektor MSP odpowiada za mniej niż 50 procent PKB (wyjątkiem były lata: 2014 – dokładnie 50 procent, i 2013 – 50,1 procent).

Kandydujący na urząd prezydenta RP Szymon Hołownia na spotkaniu w Piasecznie 13 lutego podał, że małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają kluczową rolę w jego wizji gospodarki. Mają one – zdaniem Hołowni – odpowiadać za ponad 50 procent polskiego PKB.

Sektor MSP – z czego się składa?

Na wstępie należy zaznaczyć, że do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), wbrew nawie, zaliczają się nie tylko małe i średnie przedsiębiorstwa, ale również mikroprzedsiębiorstwa. Wynika to z Zalecenia Komisji Europejskiej. Mikroprzedsiębiorstwo cechuje się obrotem rocznym lub bilansem mniejszym niż 2 mln euro oraz zatrudnia mniej niż dziesięcioro pracowników. Małe przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż pięćdziesięcioro pracowników i ma roczny obrót lub bilans poniżej 10 mln euro, natomiast przedsiębiorstwo średnie zatrudnia nie więcej niż 249 pracowników, a jego obrót roczny jest niższy niż 50 mln euro lub jego bilans jest niższy od 43 mln euro.

Jaki udział w polskim PKB mają małe i średnie przedsiębiorstwa?

Dane na temat udziału małych i średnich przedsiębiorstw w polskim PKB publikuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Z ostatniego raportu o stanie sektora MSP, wykonanego w 2019 roku, wynika, że (s. 24):

  • w 2012 roku małe przedsiębiorstwa wygenerowały 7,8 procent PKB, a średnie 11 procent PKB; razem 18,8 procent;
  • w 2013 roku 8,8 procent PKB zawdzięczamy małym przedsiębiorstwom, a 10,6 procent średnim; razem 19,4 procent;
  • w 2014 roku małe przedsiębiorstwa odpowiadały za 8,9 procent PKB, a średnie – 11 procent PKB; razem 19,9 procent;
  • w 2015 roku udział małych przedsiębiorstw w PKB wyniósł 8,1 procent, a średnich 11,3 procent; razem 19,4 procent;
  • w 2016 roku (najświeższe dane) małe przedsiębiorstwa wygenerowały 8,5 procent PKB, a średnie 11,1 procent; razem 19,6 procent.

Udział całego sektora MSP w PKB wynosił:

  • w 2012 roku – 48,5 procent;
  • 2013 – 50,1 procent;
  • 2014 – 50 procent;
  • 2015 – 49,9 procent;
  • 2016 – 49,8 procent.

Podsumowując, według ostatnich dostępnych informacji małe i średnie przedsiębiorstwa generują około 20 procent polskiego PKB. Analizując te dane, można przypuszczać, że Szymon Hołownia pomylił się i, mówiąc o małych i średnich przedsiębiorstwach, miał na myśli cały sektor MSP, który w rzeczywistości nie odpowiada za ponad 50 procent polskiego PKB. Taka sytuacja miała miejsce tylko w 2013 roku. W pozostałych latach udział MSP w PKB kraju wyniósł 50 procent lub nieco mniej. Z tego powodu wypowiedź Szymona Hołowni oceniamy jako fałsz.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub