Strona główna Wypowiedzi Jaki jest stosunek Polaków do aborcji? Najnowszy sondaż

Jaki jest stosunek Polaków do aborcji? Najnowszy sondaż

Jaki jest stosunek Polaków do aborcji? Najnowszy sondaż

Joanna Scheuring-Wielgus

Posłanka
Nowa Lewica

Wczoraj (19 maja – przyp. Demagog) ukazały się, np. badania, które mówią o tym, że 69 proc. osób w Polsce chce, aby można było usuwać ciążę do 12 tygodnia. I jak spojrzy się na te badania szczegółowo, to widzi się, że wśród wyborców, np. Prawa i Sprawiedliwości jest, chyba, 30 kilka procent, wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej jest 80 proc., najwięcej jest oczywiście wśród Lewicy, bo Lewica zawsze miała to na sztandarach. 

Onet Opinie, 20.05.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Onet Opinie, 20.05.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • W najnowszym sondażu Ipsos dla OKO.press, 66 proc. respondentów opowiedziało się za możliwością przerwania ciąży do 12. tygodnia jej trwania.
  • Z badania wynika, że powyższe rozwiązanie cieszy się największym poparciem wśród wyborców Lewicy (97 proc.).
  • Drugi najwyższy odsetek odnotowano wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej (88 proc.).
  • Najniższe poparcie odnotowano w przypadku elektoratu Prawa i Sprawiedliwości (34 proc.).

Scheuring-Wielgus: polskie społeczeństwo jest coraz bardziej otwarte

opinii Joanny Scheuring-Wielgus dotychczasowe (negatywne) działania partii rządzącej wręcz wspierają różnorodne postawy Polaków. Widać to m.in. podczas parad równości, które nie odbywają się już tylko w Warszawie, ale również w innych miastach.

Posłanka podczas rozmowy z Elizą Michalik w programie Onet Opinie zwróciła również uwagę na kwestię aborcji. Powołując się na najnowsze badanie, podkreśliła, że Polacy podchodzą coraz bardziej liberalnie do możliwości usuwania ciąży do 12. tygodnia.

Bez zmian: 2 na 3 Polaków popiera aborcję do 12. tygodnia ciąży

19 maja 2022 roku ukazał się sondaż Ipsos, który został zlecony przez OKO.press. Ankietowani odpowiadali wyłącznie na jedno pytanie: Czy Pana/Pani zdaniem kobieta powinna mieć prawo do przerwania ciąży do 12. tygodnia jej trwania?.

Dokładnie ⅔ respondentów (66 proc.) odpowiedziało twierdząco, 25 proc. było przeciwnych, natomiast 8 proc. wskazało opcję „nie wiem”. Tym samym poparcie dla możliwości przeprowadzenia aborcji do 12. tygodnia ciąży nie zmieniło się w porównaniu do badania z listopada 2020 roku.

Dwa odmienne światy Lewica i PiS

Najwyższym poparciem dla prawa do aborcji charakteryzują się wyborcy Lewicy (97 proc.). Na drugim miejscu znaleźli się wyborcy Koalicji Obywatelskiej z 88 proc. poparcia. Trzecie miejsce zajęła Polska 2050 (83 proc.), a kolejne Polskie Stronnictwo Ludowe (54 proc.).

Wyłącznie wśród wyborców dwóch partii – Konfederacji i Prawa i Sprawiedliwości – większość osób jest przeciwko możliwości przerywania ciąży do 12. tygodnia. W obu przypadkach 51 proc. respondentów było przeciwnych. Z kolei odsetek osób, które odpowiedziały twierdząco, wynosił odpowiednio 42 i 34 proc.

Porównując z sondażem z listopada 2020 roku, można zaobserwować pewne różnice. O ile wynik Lewicy był identyczny, tak w przypadku Koalicji Obywatelskiej odsetek odpowiedzi twierdzących był nawet wyższy o 3 punkty proc. Z kolei w przypadku Konfederacji możliwość usuwania ciąży popierało większość sympatyków (55 proc.). Natomiast w przypadku elektoratu PiS jedynie 25 proc.

Kobiety i mężczyźni są „za”

Wyniki z podziałem na płeć są identyczne z tymi z listopada 2020 roku. U kobiet poparcie nadal wynosi 68 proc., a u mężczyzn 64 proc. Różnice między płciami stają się zauważalne dopiero po dodatkowym podziale według wieku.

Aż 83 proc. kobiet w przedziale wiekowym 18-39 lat popiera prawo do aborcji. Poparcie spada wraz ze wzrostem wieku. Seniorki powyżej 60. roku życia dużo rzadziej niż młodsze kobiety popierają prawo do aborcji, jednak nadal jest ich więcej niż tych przeciwnych.

Wśród mężczyzn nie występują szczególnie duże wahania w zależności od grup wiekowych, jednak wciąż im młodszy respondent, tym charakteryzuje się wyższym poparciem dla prawa do aborcji.

Im wyższe wykształcenie, tym większe poparcie

Z sondażu OKO.press wynika, że wraz ze wzrostem wykształcenia rośnie odsetek osób popierających możliwość aborcji do 12. tygodnia ciąży. W przypadku osób z wykształceniem wyższym poparcie sięga 77 proc. Z kolei wśród osób z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym poparcie wyraża 58 proc. 

Warto również zwrócić uwagę, że poparcie dla prawa do aborcji rośnie liniowo wraz z wielkością miejscowości respondenta. Na wsi obserwuje się najmniejsze poparcie, jednak wciąż jest przeważające (58 proc.).

Metodologia badania

OKO.press, pytając o prawo do przerywania ciąży, używa terminu ustawowego, nie stosując słowa aborcja, które ma być negatywnie kojarzone wśród osób o prawicowych poglądach. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą metody CATI (wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny), na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków. W sondażu wzięło udział 1 014 osób.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!